Vraag van de week: wat zijn de taken van de ondernemingsraad?

Logo AWVN-werkgeverslijnWat is de taak van de ondernemingsraad (OR)?

​De ondernemingsraad (OR) heeft een tweeledige taak. Enerzijds is de OR overlegpartner van de ondernemer. De OR denkt mee met de ondernemer en is sparringpartner bij besluitvorming. Anderzijds is de OR vertegenwoordiger van de werknemers. De OR brengt wensen en meningen van het personeel naar voren ten aanzien van de verschillende onderdelen van het ondernemingsbeleid. In sommige gevallen kan de OR als belangenbehartiger optreden. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR, wettekst) regelt de medezeggenschap van werknemers in ondernemingen in Nederland.

Afhankelijk van het onderwerp van bespreking, heeft de ondernemingsraad vier soorten recht.
Recht op informatie   De OR heeft recht op informatie die voor de vervulling van zijn taak nodig is.
Adviesrecht  Voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten moet de bestuurder advies vragen aan de OR.
Instemmingsrecht  Voor besluiten die betrekking hebben op personele regelingen moet de bestuurder instemming vragen.
Initiatiefrecht  De OR kan ook zelf met voorstellen komen waarvan hij denkt dat dit goed is voor de organisatie en/of de medewerkers.

Wilt u meer weten over het informeren en raadplegen van de ondernemingsraad? Op 19 mei 2022 geven AWVN-advocaten Astrid Zuidinga en Esther van den Bergh weer de basiscursus Medezeggenschapsrecht. Meld u hier aan

0 reacties