Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnDe Rijksoverheid adviseert Nederlanders om zoveel mogelijk thuis te werken tijdens de coronacrisis. Betekent dit dat een werknemer daarom ook het recht heeft om thuis te werken?

Volgens een recente uitspraak van de kantonrechter Nijmegen is dit niet het geval. De kantonrechter wees het verzoek van een werkneemster om thuis te werken af. Het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken is niet zo ingrijpend dat de werkneemster daaruit ‘een recht op thuis werken’ kan putten.

De Wet flexibel werken maakt het sinds 2016 voor werknemers mogelijk om te verzoeken de arbeidsplaats aan te passen. De werkgever kan dit verzoek echter afwijzen. De werkgever kan volstaan met het verzoek serieus te overwegen en bij afwijzing hierover te overleggen met de werknemer.

Uiteraard zijn er situaties waarin het onder goed werkgeverschap valt om iemand thuis te laten werken. Bijvoorbeeld als iemand een kwetsbare gezondheid heeft of als thuiswerken geen productieverlies oplevert.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees hier dan verderĀ 

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden