Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnHoe zit het Nederlandse pensioenstelsel in elkaar?

​Pensioen is na het salaris de meest kostbare arbeidsvoorwaarde voor bedrijven. Veel werkgevers hebben een collectieve pensioenregeling voor hun werknemers. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers : pensioen van de overheid, aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende individuele voorzieningen.

Het eerste onderdeel is de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit is het basisinkomen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Iedereen die in Nederland werkt of woont bouwt AOW op.

Het tweede onderdeel is de opbouw van pensioen via de werkgever. Dit is een aanvullende pensioenregeling bovenop de AOW-uitkering. Deze pensioenregeling wordt voor ongeveer twee derde gefinancierd door de werkgever en een derde door de werknemer, maar dit verschilt per regeling. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door een pensioenfonds, verzekeraar of een premiepensioeninstelling.

Het derde onderdeel bestaat uit privévoorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld lijfrentes, overlijdensrisicoverzekeringen of spaartegoeden. Er wordt wel gezegd dat de vierde pijler van ons pensioenstelsel de eigen woning is en de vijfde pijler arbeidscapaciteit/doorwerken.

Wilt u meer weten over pensioen? Bekijk hier een update over het Pensioenakkoord van 2019 aan de hand van tien vragen.

0 reacties