Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnEen werknemer gaat een week op vakantie, maar wordt na de eerste dag ziek. Hij meldt zich ziek bij de werkgever. Zijn de dagen na ziekmelding aan te merken als vakantie- of ziektedagen?

De hoofdregel is dat dagen waarop de werknemer ziek is tijdens zijn
vakantie, niet worden aangemerkt als vakantiedagen, behalve als de werknemer
daarmee instemt of als hij op vakantie gaat ondanks zijn ziekte.

Als een werknemer ziek wordt op vakantie, is het niet aan de werkgever om te bepalen
of hij ziek is. Enkel een arts kan dit beoordelen. De werkgever moet op dit
oordeel afgaan. Als de arts vindt dat de werknemer inderdaad ziek is, dan
moeten deze dagen worden aangemerkt als ziektedagen. Het is verstandig om
de interne regels rond ziekte tijdens vakantie duidelijk vast te leggen.

0 reacties