Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnWie zijn kiesgerechtigd en verkiesbaar voor de ondernemingsraad?

Volgens de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn de personen die tenminste zes maanden werkzaam zijn geweest, kiesgerechtigd (actief kiesrecht). Verkiesbaar tot lid van de ondernemingsraad (OR) zijn de personen die gedurende tenminste een jaar in de onderneming werkzaam zijn geweest (passief kiesrecht). Met betrekking tot medezeggenschap voor uitzendkrachten schrijft de WOR voor dat zij ook tot ‘in de onderneming werkzame personen’ behoren als zij langer dan 24 maanden in een onderneming werkzaam zijn. Dat betekent dat zij zes maanden daarna (dus als zij 30 maanden werkzaam zijn) mogen stemmen voor de ondernemingsraad. Na twaalf maanden (dus als zij 36 maanden werkzaam zijn) kunnen zij zelf gekozen worden in de OR.

Let wel: elke werkgever of OR is vrij om alle werkenden op elk gewenst moment te betrekken bij medezeggenschap! De Wet op de Ondernemingsraden is namelijk een minimumregeling; afwijking van de wet ten voordele van de werkenden is altijd mogelijk. Met andere woorden: alle flexwerkers – dus niet alleen uitzendkrachten – kunnen bij medezeggenschap worden betrokken.

Uit onderzoek blijkt dat in ondernemingsraden veel oudere medewerkers zitten. Hoe zorgt u ervoor dat ook jongeren vertegenwoordigd zijn in uw OR? AWVN geeft elf tips om de betrokkenheid van jongeren bij medezeggenschap te vergroten.

0 reacties