Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnHeeft een werknemer recht op loon tijdens een staking?

Als uitgangspunt geldt de hoofdregel ‘geen arbeid, geen loon’. Dit houdt in dat de werkgever geen loon hoeft door te betalen als de werknemer geen arbeid verricht. Als de werknemer staakt, wordt er geen arbeid verricht en is er dus in beginsel geen recht op loon.

De rechtspraak onderscheidt verschillende types collectieve acties. Enerzijds wordt onderscheiden de werkstaking die wordt uitgevoerd in georganiseerd verband als middel om met betrekking tot de wijziging van arbeidsvoorwaarden kracht bij te zetten aan de eisen van de werknemers. Dit type actie ligt meer in de risicosfeer van de werknemers als totaliteit. Ook werkwilligen, die door de acties niet kunnen werken, hebben daarom geen aanspraak op doorbetaling van het loon.

Anderzijds onderscheidt de Hoge Raad een actie uitgevoerd door een klein aantal werknemers zonder steun van een vakorganisatie of de andere werknemers, een zogenoemde ‘wilde staking’. Deze actie heeft een protestkarakter en is meestal van korte duur. Een ‘wilde staking’ ligt in de risicosfeer van de werkgever. Voor de beantwoording van de vraag of de werkwillige aanspraak heeft op doorbetaling van zijn loon moet worden uitgegaan van de bijzondere omstandigheden van de individuele werknemer. Als de werknemer kan aantonen dat hij werkwillig is, maar ook dat hij ten aanzien van de actievoerders als buitenstaander is te beschouwen, heeft de werknemer recht op doorbetaling van loon.

0 reacties