Verlengen opzegtermijn

Logo AWVN-werkgeverslijnAls een werknemer zijn arbeidsovereenkomst wil opzeggen, geldt volgens de wet een opzegtermijn van één maand.  De wet geeft echter aan dat de werkgever deze opzegtermijn mag verlengen. Betekent dit dat de werkgever de opzegtermijn voor de werknemer kan verlengen van één maand naar twee maanden?

 

​Ja, de wet geeft aan dat de wettelijke opzegtermijn voor de werknemer bij cao of bij schriftelijke overeenkomst kan worden verlengd. De maximale opzegtermijn voor een werknemer bedraagt zes maanden.

Daarbij geldt echter de voorwaarde dat de opzegtermijn van de werkgever niet korter mag zijn dan het dubbele van die voor de werknemer. Als de werkgever de opzegtermijn voor de werknemer van één maand naar twee maanden verlengt, dient de opzegtermijn voor de werkgever naar vier maanden te worden verlengd. Dit wordt ook wel het vereiste van de dubbele termijn genoemd.

Alleen in een cao kan van het vereiste van die dubbele termijn worden afgeweken. De opzegtermijn van de werkgever kan echter nooit korter zijn dan de opzegtermijn die voor de werknemer geldt.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden