Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnHeeft de werkgever een aanzegplicht als hij een werknemer met een contract voor bepaalde tijd (zes maanden of langer) een nieuw contract aanbiedt?

​De werkgever is verplicht om de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te laten weten of hij het contract voortzet of niet. Als een werknemer een nieuw contract krijgt, moet de werkgever dat dus minimaal één maand van tevoren aan de werknemer laten weten.

Als de werkgever laat weten de arbeidsovereenkomst te willen voortzetten, moet hij daarbij ook alle arbeidsvoorwaarden kenbaar maken waaronder de voortzetting zal plaatsvinden. Laat de werkgever tijdig weten dat de arbeidsrelatie wordt voortgezet, maar vermeldt hij niet de voorwaarden waaronder die voortzetting plaatsvindt, dan heeft hij niet voldaan aan de aanzegplicht. In beginsel wordt de arbeidsovereenkomst dan geacht te zijn voortgezet onder dezelfde voorwaarden voor dezelfde duur voor maximaal een jaar.

De werkgever die de werknemer te laat aanzegt, moet de werknemer een vergoeding betalen ten bedrage van het loon over de periode dat de verplichting te laat is aangezegd. Als een werkgever bijvoorbeeld drie dagen te laat aanzegt, is hij de werknemer een vergoeding verschuldigd ten bedrage van het loon over die drie dagen. De hoogte van de vergoeding bedraagt maximaal één maandsalaris.

0 reacties