Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnGelden gedurende de coronaperiode dezelfde re-integratie-verplichtingen?

Als werkgever bent u in geval van langdurige ziekte van een werknemer verplicht om re-integratie-inspanningen te verrichten, zodat de zieke werknemer kan terugkeren in z’n eigen functie.
Deze verplichtingen vergen veel tijd, geld en moeite. De werkgever heeft onder andere te maken met een loondoorbetalingsplicht van twee jaar bij ziekte. Verder is het uitgangspunt dat een ieder die arbeidsongeschikt is geworden zijn of haar resterende arbeidsmogelijkheden zo volledig mogelijk benut. U dient dan ook voldoende re-integratie-inspanningen te verrichten om de bestaande arbeidsmogelijkheden van de werknemer zo goed mogelijk te kunnen benutten – in het eigen bedrijf of bij een ander bedrijf. Voorts kan onder omstandigheden van u worden verwacht om de eigen organisatie te wijzigen, zodat u passende arbeid kunt aanbieden.
Wanneer u nalatig bent in het verrichten van re-integratie-inspanningen, kan het UWV een loonsanctie opleggen – waardoor de loondoorbetalingsverplichting van twee jaar met nog eens maximaal 52 weken wordt verlengd. Bent u als werkgever ook gedurende de coronaperiode verplicht om al deze re-integratie-inspanningen te verrichten?

Impact corona

In beginsel moet u ook gedurende de coronaperiode de re-integratieverplichtingen nakomen. Echter: het UWV houdt bij de beoordeling van de re-integratie-inspanningen rekening met de impact van het coronavirus op het bedrijf en het re-integratieproces. Daarom is het belangrijk om een goed gedocumenteerd re-integratiedossier bij te houden, zodat u kunt aantonen dat er ondanks de coronacrisis voldoende re-integratie-inspanningen zijn gedaan. U kunt bijvoorbeeld in een re-integratiedossier stellen dat door een kleiner werkaanbod geen passend werk meer mogelijk was. Of dat u onvoldoende ondersteuning kon bieden op de werkplek als gevolg van de coronamaatregelen.

Wilt u meer weten over hoe om te gaan met zieke werknemers in de coronaperiode? Neem dan deel aan de masterclass De zieke werknemer die AWVN op 4 november organiseert. Docenten zijn AWVN-advocaat Jikke Blokker en juridisch adviseur Jan Mathies.

0 reacties