Goedkeuring ouderschapsverlof wijzigen

Logo AWVN-werkgeverslijnKan de werkgever goedkeuring van ouderschapsverlof tussentijds wijzigen? 

Werknemers die als ouder in familierechtelijke betrekking staan tot het kind, hebben recht op ouderschapsverlof zonder loonbehoud totdat het kind acht jaar is. Vroeger mocht de werknemer dit verlof spreiden over maximaal zes delen, maar sinds 2011 zijn er geen maximale spreidingslimieten meer. Het is overigens wel van belang dat werkgever en werknemer goed met elkaar overleggen.

Maar stel dat de werkgever het ouderschapsverlof goedkeurt en er tussentijds problemen ontstaan, kan hij het ouderschapsverlof dan nog wijzigen?

In beginsel kan een goedgekeurd verlof niet eenzijdig worden gewijzigd. Werkgevers kunnen de gewenste invulling van het verlof, na overleg met de werknemer, wel wijzigen tot vier weken voor intreding van het verlof op grond van zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang. Ouderschapsverlof is namelijk een belangrijk recht, waar de werkgever niet zomaar van mag afwijken.

Op grond van jurisprudentie, zal de werkgever dan moeten stellen dat de feitelijke invulling van het ouderschapsverlof tot onoverkomelijke problemen leidt. Dit moet hij onderbouwen met voorbeelden van concrete situaties. Dit betekent dat er dus sprake moet zijn van een ernstige ontwrichting van de onderneming. Hier is echter niet zo snel sprake van. Als werknemers bijvoorbeeld in ploegendienst werken en er roostertechnische problemen ontstaan, zal de werkgever zich eerst moeten inspannen om vervanging te vinden. Deze inspanningsplicht gaat zo ver, dat de werkgever zelfs de optie van vervanging door uitzendkrachten moet overwegen om zwaarwegende problemen in het bedrijfs- of dienstbelang op te lossen.

Nauwelijks juridische gronden voor wijziging ouderschapsverlof

In vrijwel geen enkel geval heeft de werkgever juridische gronden om ouderschapsverlof eenzijdig te wijzigen, laat staan een goedgekeurd verlof. De enige manier om een goedgekeurd verlof te wijzigen, is door in gesprek te gaan met de werknemer en samen tot een oplossing te komen. Dit betekent dus dat werkgever en werknemer beide moeten instemmen om het ouderschapsverlof te wijzigen. Het zou daarbij wel kunnen helpen om, voordat de werkgever het ouderschapsverlof goedkeurt, hierover alvast in gesprek te gaan met de werknemer.

0 reacties