Vraag van de week: notificatieplicht

Logo AWVN-werkgeverslijnWat houdt notificatie op basis van de Europese detacherings- en handhavingsrichtlijn precies in?

​Sinds 1 maart 2020 geldt in Nederland de notificatieverplichting (meldingsplicht). Dit is een zeer verstrekkende verplichting. De notificatieplicht houdt in dat werkgevers (dienstverrichters) uit lidstaten van de Europese Economische Ruimte (lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) en Zwitserland verplicht zijn om hun werkzaamheden en de komst van werknemers die tijdelijk in Nederland gaan werken, vooraf te melden via het Nederlandse meldloket www.postedworkers.nl. Vervolgens rust op de Nederlandse werkgever een controleplicht of de melding juist is verricht.

De meldingsplicht geldt voor:
• werkgevers die met eigen personeel naar Nederland komen (aanneming van werk);
• detacheringen binnen een concern (multinationale bedrijven die medewerkers detacheren naar een eigen vestiging in Nederland);
• uitzendbureaus die uitzendkrachten ter beschikking stellen in Nederland.

Ook zelfstandigen in bepaalde sectoren moeten hun werkzaamheden in sommige gevallen melden. De Nederlandse klant/opdrachtgever (dienstontvanger) moet controleren of de werkzaamheden en de buitenlandse werknemers/zelfstandigen correct zijn gemeld. Bij onjuistheden moet de Nederlandse klant/opdrachtgever dit aangeven via het online meldloket.

Wilt u meer weten over de notificatieplicht en het boetebeleid in het kader van de Europese detacherings- en handhavingsrichtlijn? Meldt u dan aan voor de PowerworkhopDe Europese detacheringsrichtlijn en notificatie.

De boete per overtreding van zowel het melden als het controleren van de melding (dus ook de Nederlandse opdrachtgever kan een boete ontvangen wegens het niet juist melden en/of het niet controleren door de buitenlandse werkgever) is opgebouwd volgens een staffel en werkt als volgt:
• minder dan 10 gedetacheerde werknemers: 1.500 euro;
• 10 tot en met 19 gedetacheerde werknemers: 3.000 euro;
• 20 of meer gedetacheerde werknemers: 4.500 euro.

De boete voor het niet controleren/niet doorgeven van een onjuiste melding bedraagt 1.500 euro. En kan onder omstandigheden worden gematigd of verhoogd. Het is dus belangrijk om hier zorgvuldig mee om te gaan.
Zie hiervoor ook het boetebesluit

Wilt u meer weten over het notificeren voor Nederland of hoe dit in andere landen moet gebeuren (België via het Limosa-systeem, Duitsland via het Mindestlohn-systeem, Frankrijk via het SIPSI-systeem, etc.)? Neem dan contact op met de AWVN-werkgeverslijn, werkgeverslijn@awvn.nl of tel. 070 8508605.

0 reacties