Vraag van de week: het Nederlandse pensioenstelsel

Logo AWVN-werkgeverslijnHoe zit het Nederlandse pensioenstelsel in elkaar?

 

Veel werkgevers hebben een collectieve pensioenregeling voor hun werknemers. Pensioen is na het salaris, de meest kostbare arbeidsvoorwaarde voor bedrijven. Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers: pensioen van de overheid, aanvullende pensioenopbouw via de werkgever en aanvullende, individuele voorzieningen.

Het eerste onderdeel is de Algemene Ouderdomswet (AOW). Dit is het basisinkomen voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Iedereen die in Nederland werkt of woont bouwt AOW op.

Het tweede onderdeel is de opbouw van pensioen via de werkgever. Dit is de aanvullende pensioenregeling – die dus bovenop de AOW-uitkering komt. Deze pensioenregeling wordt voor ongeveer 2/3e gefinancierd door de werkgever en 1/3e door de werknemer, maar dit verschilt per regeling. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door een pensioenfonds, verzekeraar of een premiepensioeninstelling.

Het derde onderdeel bestaat uit privévoorzieningen Рaanvullende, individuele voorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld lijfrentes, overlijdensrisicoverzekeringen of spaargeld.

Er wordt tegenwoordig ook wel gesproken van vierde pijler (de eigen woning) is en een vijfde pijler (arbeidscapaciteit / doorwerken).

Het pensioenstelsel gaat er de komende jaren veranderen. Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de wet Toekomst Pensioenen in werking. De reden hiervoor is om het pensioenstelsel transparanter en persoonlijker te maken en om bestaande kwetsbaarheden op te lossen.

Pensioen in vogelvlucht
Wilt u meer weten over het pensioen? Op 21 april 2022 organiseert AWVN de cursus ‘Pensioen in vogelvlucht’. Meer informatie en aanmelden

0 reacties