Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnMoet er over meerwerk- en overwerkuren pensioen worden opgebouwd?

​Meerwerkuren zijn uren die deeltijdwerkers extra werken, maar niet meer dan de voltijd arbeidsduur die in de organisatie geldt. Uit een uitspraak van het Hof van Justitie in december 2007 volgt dat deeltijders in ieder geval niet minder mogen worden betaald dan voltijders over de uren die zij werken. Dit betekent ook dat zij recht hebben op vakantieopbouw, pensioenopbouw en dergelijke over deze extra gewerkte uren. Het hof ging hierbij uit van een eis van gelijke behandeling. Het loon, inclusief alle onderdelen, mag niet lager zijn dan het loon dat een voltijder ontvangt.

Van overwerk is sprake als de voltijd arbeidsduur wordt overschreden. Of werknemers over overwerkuren pensioen opbouwen, hangt af van de vraag of overwerk onder de definitie van pensioengevend salaris valt. Deze definitie staat in het pensioenreglement en wordt bepaald door sociale partners.

Wilt u meer weten over pensioen? Bij de cursus Pensioen in vogelvlucht die wij op donderdag 23 september 2021 organiseren, vliegt u samen met twee pensioenspecialisten van AWVN langs alle belangrijke onderwerpen, termen en vragen rond pensioen. Meld u hier aan

0 reacties