Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnHeeft een werknemer wiens arbeidsovereenkomst gedeeltelijk wordt opgezegd recht op een transitievergoeding?

​Op grond van artikel 7:673 lid 1 BW is een transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De wet voorziet niet in een aanspraak op een gedeeltelijke transitievergoeding bij een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De Hoge Raad heeft echter op 14 september 2018 geoordeeld dat bij een gedeeltelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst in sommige gevallen aanspraak bestaat op een gedeeltelijke transitievergoeding. Dit is het geval wanneer er door omstandigheden gedwongen wordt overgegaan tot substantiële en structurele vermindering van de arbeidstijd van de werknemer. Hierbij valt te denken aan het noodzakelijkerwijs gedeeltelijk vervallen van arbeidsplaatsen wegens bedrijfseconomische omstandigheden en aan blijvende gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Met het oog op de hanteerbaarheid moet het volgens de Hoge Raad wel gaan om structurele vermindering van de arbeidstijd met tenminste 20 procent, die naar redelijke verwachting blijvend zal zijn. De gedeeltelijke transitievergoeding dient berekend te worden naar evenredigheid van de vermindering van de arbeidstijd en uitgaande van het loon waarop voorheen aanspraak bestond. Meer informatie over dit arrest en de gedeeltelijke transitievergoeding vindt u hier

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden