Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijn

Compensatie transitievergoeding bij vervroegde WIA-uitkering?

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers bij UWV compensatie aanvragen voor de betaalde transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. Deze regeling is in het leven geroepen om de kosten voor werkgevers te beperken nadat zij twee jaar het loon hebben doorbetaald van de zieke werknemers, en bij beëindiging óók een transitievergoeding moeten betalen.

Om aanspraak te maken op de compensatieregeling moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden:
• de arbeidsovereenkomst is (gedeeltelijk) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid nadat het opzegverbod wegens ziekte van 104 weken is verlopen
• de werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek
• er is een transitievergoeding betaald aan de werknemer.

Wanneer de werknemer een vervroegde WIA-uitkering van het UWV ontvangt, kan er de wens zijn om het dienstverband eerder dan na 104 weken ziekte te beëindigen. Hiervoor zal het UWV geen ontslagvergunning verlenen, maar beëindiging met wederzijds goedvinden is wel mogelijk.
Hierbij is het belangrijk om te weten dat ook voor deze groep werknemers de transitievergoeding overeengekomen in de vaststellingsovereenkomst alleen wordt gecompenseerd als het opzegverbod niet meer van toepassing is – dus als de beëindiging pas plaatsvindt wanneer de werknemer ten minste 104 weken arbeidsongeschiktheid is.

NB Is de transitievergoeding volledig betaald voor 1 april 2020? Dan kunt u uw aanvraag nog tot en met 30 september 2020 doen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden