Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnMogen onderdanen van het Verenigd Koninkrijk na de Brexit nog zonder een vergunning in Nederland werken?

​Momenteel wonen in Nederland ongeveer 20.000 Britse werknemers. Als het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat met een uittredingsdeal, blijft het Unierecht normaal van toepassing tijdens de transitieperiode. Het voorgaande houdt in dat de Britten in Nederland het recht behouden om te kunnen verblijven en werken in zowel Nederland als andere EU-landen. De Britse werknemers kunnen na afloop van de transitieperiode verblijf in Nederland aanvragen. De Britten die in Nederland verblijven en in de Basisregistratie Personen staan ingeschreven, zullen een uitnodiging ontvangen om een vergunningsaanvraag te doen.

De mogelijkheid bestaat dat er geen uittredingsdeal komt. Als dit zich voordoet, heeft het kabinet besloten dat er in Nederland een nationale overgangsregeling zal intreden die bepaalt dat de Britten gedurende 15 maanden het recht op werk en verblijf behouden. Aan de werkenden die in de Basisregistratie Personen staan ingeschreven, zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst een tijdelijke verblijfsvergunning sturen. De Britten kunnen na afloop van de overgangsregeling verblijf in Nederland aanvragen. Voor Britten die na de Brexit in Nederland willen werken, geldt dat zij aan de Nederlandse migratieregels moeten voldoen door middel van een verblijfsvergunning en of tewerkstellingsvergunning.

0 reacties