Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijn

Wat zijn de gevolgen van de naderende brexit voor het verblijfsrecht van Engelse werknemers in Nederland?

Premier May en de Europese Unie hebben eind vorig jaar een uittredingsakkoord gesloten. Het Britse parlement gaat hier op 15 januari 2019 over stemmen. Als het akkoord niet wordt geaccepteerd, leidt dit waarschijnlijk tot een ‘harde’ brexit. Hierbij zal het Verenigd Koninkrijk uit de Europese interne markt treden in ruil voor totale controle over hun immigratie en soevereiniteit over de Britse wetgeving. Nederland bereidt zich voor op een ‘harde’ brexit. Om de onzekerheid voor betrokkenen weg te nemen, heeft het kabinet dan ook besloten dat Britten en hun familieleden die vóór de brexit op 29 maart 2019 rechtmatig in Nederland verblijven, in het geval van een ‘no deal’ in ieder geval nog 15 maanden in Nederland mogen blijven werken. Na deze overgangsperiode is wel een definitieve verblijfsvergunning nodig.

0 reacties