Vraag van de week

Logo AWVN-werkgeverslijnWanneer heeft een werknemer recht op aanvullend geboorteverlof? 

​Het aanvullend geboorteverlof treedt in werking vanaf 1 juli 2020 door middel van de Wet invoering extra geboorteverlof. Dit is een aanvulling op het geboorteverlof van 1 januari 2019, waarbij partners betaald het aantal werkuren per week aan geboorteverlof kunnen opnemen. Het extra geboorteverlof geeft partners de mogelijkheid om zich in die eerste dagen meer te binden aan het kind en heeft een positief effect op de verdeling van de arbeid en de zorgtaken binnen het gezin.

Om aanspraak te maken op het aanvullend geboorteverlof, moet rekening worden gehouden met een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zetten we voor u op een rij:

  • Partners kunnen maximaal vijf keer het aantal werkuren per week opnemen (aan aanvullend geboorteverlof) voor het kind dat op of ná 1 juli 2020 geboren wordt.
  • Voordat het aanvullend geboorteverlof kan worden opgenomen, dient de partner eerst één week geboorteverlof te hebben opgenomen.
  • De partner moet het aanvullend geboorteverlof binnen zes maanden na de geboorte van het kind opnemen. De wijze waarop, is afhankelijk van de afspraken tussen werkgever en werknemer. Het aanvullend geboorteverlof kan bijvoorbeeld over een langere periode dan vijf weken worden gespreid.
  • De werknemer moet minimaal vier weken voordat het aanvullend geboorteverlof in kan treden, een melding doen bij de werkgever. Hij kan dit doen per brief of in een e-mail.

Het aanvullend geboorteverlof kent geen loondoorbetalingsverplichting. Voor deze periode kan de werknemer een uitkering van het UWV ontvangen. Deze uitkering bestaat uit 70% van het dagloon. Daarbij behoudt de werknemer zijn vakantierechten. De werkgever kan de uitkering namens de werknemer bij het UWV aanvragen.

0 reacties