Home / AWVN in de polder

AWVN in de polder

Laat uw eigen geluid doorklinken in Den Haag. Met name via VNO-NCW, dé politieke belangenbehartiger van ondernemend Nederland, oefent AWVN namens de leden invloed uit op de politieke besluitvorming. AWVN is bovendien erkend en gewaardeerd gesprekspartner van de bonden, onderhoudt nauwe contacten met het ministerie van SZW, en heeft zetels in tal van besturen, commissies en overlegorganen, waaronder de SER. Daardoor speelt AWVN niet alleen een belangrijke, verbindende rol in de polder, maar beschikt ze ook over de juiste kanalen om actief een bijdrage te leveren aan de vorming en instandhouding van een innovatief, werkgeversvriendelijk sociaaleconomisch klimaat.

 • Partners, samenwerkingsverbanden en allianties
  Logo VNO-NCW Ondernemingsorganisatie VNO-NCW maakt zich hard voor een excellent ondernemings- en vestigingsklimaat. Dat doet zij zowel op nationaal als internationaal niveau. AWVN is lid van het algemeen en dagelijks bestuur.
  Logo Alliantie Medezeggenschap & Governance De Alliantie voor Medezeggenschap en Governance is een samenwerkingsverband tussen SER, Nationaal Register, AWVN, CNV, FNV, MNO Platform, NCD, SBI Formaat, VCP, De Voort Advocaten en WissemaGroup en heeft als doel om het thema ‘medezeggenschap en governance’ hoger op de agenda te krijgen van ondernemingsraden, raden van commissarissen en raden van bestuur.
  Logo Sociaaleconomische Raad De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert regering en parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Ook verricht de SER activiteiten die voortkomen uit bestuurlijke taken en zelfregulering. Daarnaast biedt de SER een platform om sociaal-economische vraagstukken te bespreken. In de SER werken onafhankelijke kroonleden, werkgevers en werknemers samen.
  Logo Alles is gezondheid... Onderdeel van het door de overheid in 2014 gestarte Nationaal Programma Preventie. Met een landelijke beweging waarin bedrijfsleven, politiek en maatschappelijke organisaties samenwerken, wil Alles is gezondheid… inzetten op een gezonder en vitaler Nederland. Mensen inspireren en ondersteunen om aan hun gezondheid te werken. Dat verhoogt niet alleen de kwaliteit van leven, het draagt ook bij aan een vitale maatschappij waarin iedereen naar vermogen kan meedoen.
   Logo De Normaalste Zaak De Normaalste Zaak is een groeiend netwerk van ruim 500 MKB-ondernemers én grote werkgevers, die samen bouwen aan een inclusieve arbeidsmarkt, waarin iedereen die kan en wil werken welkom is. Onder de naam ‘de 99van’ initieert De Normaalste Zaak in samenwerking met regionale werkgeversverenigingen daadkrachtige, herkenbare lokale netwerken in Nederland. AWVN is medeoprichter van dit netwerk. Sinds 2016 is De Normaalste Zaak een stichting en maakt AWVN deel uit van het bestuur.