Home / AWVN in de eenentwintigste eeuw

AWVN in de eenentwintigste eeuw

De recente geschiedenis van AWVN, van 2000 tot nu.

 • 2000 Wijziging contributiestelsel

  Grondige herziening van het contributiestelsel. Deze is nodig vanwege de afnemende solidariteit tussen grote en kleine leden. De kosten van het lidmaatschap voor kleine ondernemingen stijgen door de veranderde contributiesystematiek, waarop een aantal van die kleinere bedrijven het lidmaatschap opzeggen. Voor het eerst in de historie van AWVN daalt het aantal aangesloten bedrijven. Daar staat tegenover dat enkele grote organisaties uit de dienstverlenende sectoren (o.a. gezondheidszorg en banken) zich bij AWVN aansluiten.

 • 2005 Sociale innovatie

  De AWVN-Innovatietrofee wordt voor het eerst uitgereikt. Het is een jaarlijkse prijs waarvoor door het jaar heen elk kwartaal een bedrijf of organisatie wordt genomineerd. Aan het einde van elk kalenderjaar bepaalt de jury wie van de vier kwartaalwinnaars de jaarprijs wint. De AWVN-Innovatietrofee is in het leven geroepen om inspirerende voorbeelden van sociale innovatie zichtbaar te maken. Op deze wijze wil AWVN bedrijven en branches stimuleren hier ook mee aan de slag te gaan. Winnaars van de trofee, die in 2010 voor de laatste keer is uitgereikt, zijn Tejin Twaron (2005), Albron (2006), Nederlandse Spoorwegen (2007), Xerox Venray (2008), Nissan MPC (2009) en SCA Gennep (2010). Later kreeg de werkgeversprijs een andere invulling met jaarthema’s.
  Sociale innovatie – in eerste instantie slimmer werken geheten – was in de periode 2003-2010 het belangrijkste speerpunt van AWVN. Sociale innovatie staat voor vernieuwing van het arbeidsproces, met als doel de arbeidsproductiviteit en de arbeidsparticipatie te verhogen. Investeren in mens en organisatie, dus – bijvoorbeeld door het arbeidsproces anders te organiseren, door gezondheidsbeleid in te voeren, werk te maken van employability, of door modernisering van het arbeidsvoorwaardenvormingsproces (door sociaal beleid aan de bedrijfsdoelstellingen te koppelen). Er zijn vele manieren om sociale innovatie in de onderneming of de branche vorm te geven. Uitgangspunt is dan ook: geen sjablonen, maar de eigen weg bewandelen – sociale innovatie is maatwerk.
  AWVN was in 2006 een van de grondleggers van het expertisecentrum NCSI – het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie. Op 1 april 2012 stopte het NCSI met haar activiteiten.

 • 2006 Naar Den Haag

  Malietoren Den HaagEind 2006 valt het besluit AWVN naar Den Haag te verplaatsen: AWVN zal het kantoor in Haarlem verkopen en zich vestigen in de Malietoren, het kantoorpand van VNO-NCW aan de Bezuidenhoutseweg. AWVN heeft de samenwerking met de ondernemersorganisatie de afgelopen tien jaar sterk geïntensiveerd. De verhuizing moet op korte termijn leiden tot één geïntegreerde bureauorganisatie.
  Op 1 mei 2007 betrekt AWVN de zestiende en zeventiende etage van de Malietoren in Den Haag. In Haarlem opent AWVN een nieuw regiokantoor, vlakbij NS-station Haarlem-Spaarnwoude.

 • 2008 Integratie afgeblazen

  De integratieplannen met VNO-NCW zijn van de baan, zo blijkt in februari. Belangrijkste geschilpunt is de positie en de financiering van de beoogde nieuwe adviesorganisatie die na de integratie van verschillende organisatieonderdelen van AWVN en VNO-NCW tot stand moet komen.
  Het afblazen van de integratie heeft geen consequenties voor de bestaande, intensieve samenwerking tussen AWVN en VNO-NCW.

 • 2009 AWVN viert 90-jarig bestaan

  In 2009 vierde AWVN haar negentigste verjaardag in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. Speciale gast was minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  Het Van Walraventestament vertelt de geschiedenis van AWVN in stripvormTer gelegenheid van het negentigjarig jubileum van AWVN verscheen Het Van Walraven Testament, een stripverhaal waarin de geschiedenis van AWVN en de arbeidsverhoudingen in Nederland is opgetekend. Eric Heuvel zorgde voor de tekeningen. Heuvel is een van Nederlands bekende striptekenaars, vooral bekend geworden met het internationale succes January Jones en de stripversie van het tv-programma Toen was geluk heel gewoon. Heuvel tekent vooral in de ‘klare lijn’, een tekenstijl die bekend is geworden door Kuifje-bedenker Hergé. Frank Jonker schreef het verhaal voor het stripboek. Hij maakte naam als stripscenarist door een wedstrijd van het weekblad Donald Duck te winnen. Voor datzelfde stripblad schreef hij in de jaren daarna een groot aantal verhalen met Disney-karakters in de hoofdrol. De afgelopen jaren viel Jonker op door de stripvertaling van de legendarische Bob-Eversserie.

 • 2010 Actief op sociale media

  Aandacht voor Twitter op het AWVN-jaarcongres in 2016.De tijden veranderen en AWVN verandert mee. In 2010 begeeft AWVN zich op sociale media: Twitter en LinkedIn. YouTube wordt daar al snel aan toegevoegd; Facebook blijkt minder geschikt om belanghebbenden te bereiken.
  Vanaf voorjaar 2013 worden via YouTube tweewekelijkse Cao-journaals opgenomen met de adviseurs arbeidsvoorwaardeninformatie Laurens Harteveld en Evelien Zielschot. Hendrik Noten volgt Zielschot in de loop van 2015 op. Ook nieuw: vanaf 2015 krijgen de AWVN-leden dagelijks het laatste nieuws via de AWVN-nieuwsbrief in hun mailbox.

 • 2011 Sociaal manifest

  Begin 2011 publiceert AWVN samen met de vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen, De Unie het manifest ‘Naar nieuwe arbeidsverhoudingen. Mensen maken het verschil, mensen realiseren groei’. Partijen beloven daarin dat duurzame inzetbaarheid van werknemers de leidraad zal zijn in het – lopende én toekomstige – overleg tussen werkgevers en werknemers. De gezamenlijke visie vloeit voort uit de behoefte van werkgevers en werknemers om overeenkomsten en gezamenlijke doelen te zoeken in plaats van onderlinge verschillen uit te vergroten.

 • 2011 Herinrichting bureauorganisatie

  Medio 2011 krijgt een grondige herinrichting van de bureauorganisatie z’n beslag. Leidend bij de herinrichting is het onderscheid tussen de hoofdprocessen, advies en beleid. In grote lijnen bestaat de organisatie voortaan uit een Adviesorganisatie en een Beleidsorganisatie, die allebei actief worden ondersteund door de afdeling Business Development, Marketing & Communicatie (BDMC). Deze nieuwe afdeling heeft als opdracht de activiteiten van de Advies- en de Beleidsorganisatie optimaal op elkaar af te stemmen, en om aldus de ontwikkeling van nieuwe advisering en beleidsactiviteiten een impuls te geven.

 • 2013 Nieuwe bestuursvorm

  AWVN laat de traditionele bestuursstructuur van de vereniging los. De getrapte opbouw – Algemene Ledenvergadering (ALV), Hoofdbestuur, Dagelijks Bestuur en directie – werd alom als gedateerd ervaren en bleek in de praktijk te vaak tot onduidelijkheden te leiden op het gebied van mandaten en verantwoordelijkheden. Een andere belangrijke reden is het feit dat de belangstelling voor het verenigingswerk en het verenigingskarakter is afgenomen; de relatie met de leden heeft, net als bij andere verenigingen, in toenemende mate een zakelijker karakter gekregen.
  In de nieuwe structuur fungeert de algemeen directeur als bestuurder van de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid en voor de dagelijkse leiding van de AWVN-organisatie. De algemeen directeur rapporteert aan de Raad van Toezicht. De ALV blijft als hoogste orgaan de kern van de vereniging. De ALV benoemt de leden van de RvT (maximaal zeven). Daarnaast zijn er een aantal commissies gevormd, waarvan de Beleidscommissie de belangrijkste is. Deze fungeert als klankbord voor de AWVN-directie op het gebied van de inhoudelijke beleidsthema’s, de politieke en maatschappelijke actualiteit en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsverhoudingen.
  Tegelijkertijd met het aanpassen van de bestuursvorm van de vereniging, wijzigt de statutaire naam in Algemene Werkgeversvereniging Nederland.

 • 2013 Regiokantoren sluiten, introductie HNW

  In de loop van 2013 sluiten de regiokantoren in Haarlem, Groningen, Apeldoorn en Barendrecht hun deuren (Roermond was reeds in 2011 gesloten), en doet Het Nieuwe Werken (HNW) definitief z’n intrede bij AWVN. Dat betekent dat medewerkers, veel meer dan in het verleden al het geval was, vanuit eigen huis opereren, en dat op het hoofdkantoor in Den Haag in principe niemand meer beschikt over een eigen kamer of eigen bureau. Omdat in de praktijk grote behoefte blijft bestaan om met elkaar samen te werken en te vergaderen, zijn er, verspreid over het land, flexibele ontmoetings- en werkplekken in gebruik genomen.

 • 2015 Nieuw logo

  Tijdens het jaarcongres 2015 vindt de presentatie van het nieuwe logo plaats. Het oude is zo’n vijftien jaar oud, en in de tussentijd heeft AWVN ingrijpende veranderingen ondergaan. Zo zijn er belangrijke nieuwe adviesgebieden bij gekomen – pensioen, arbeidstijdmanagement, advocaten, arbeidsverhoudingen, internationaal – en is AWVN op het gebied van de advisering steeds verder opgeschoven van het instrumentele naar het tactische/strategische niveau. Daarnaast heeft AWVN zich ontwikkeld van een traditionele vereniging tot een vernieuwende en trendsettende netwerkorganisatie. Het nieuwe logo en de daarmee gepaard gaande nieuwe huisstijl geven uitdrukking aan de metamorfose die AWVN de afgelopen jaren heeft ondergaan.

Tot 2013 kende AWVN voorzitters in plaats van een algemeen directeur. Hier vindt u alle oud-voorzitters van AWVN.