Privacy Kit: procedures

Een datalek moet binnen 72 uur na ontdekking ervan worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Om deze strakke deadline te halen dient er een bestendige procedure te zijn geïmplementeerd binnen uw organisatie.

Meldplicht datalekken: uitleg en voorbeeldprocedure
Document waarbij een voorstel wordt gedaan voor het inrichten van de procedure.

Meldplicht datalekken: sjabloon
Document met een vaste indeling voor het vastleggen van alle relevante informatie over de afwikkeling van een datalek in een register.

Klantrechten: uitleg en voorbeeldprocedure
Verklarend document over klantrechten zoals het recht van inzage, het laten verbeteren van eventuele fouten en het laten verwijderen van persoonsgegevens. Aanvullend een voorbeeldprocedure om tijdig te kunnen voldoen aan dergelijke verzoeken.

Standaardcommunicatie bij datalek
Document met de standaardcommunicatie procedure voor de afwikkeling van een datalek.

De AVG vereist expliciet Privacy by design bij het verwerken van persoonsgegevens. Dit betekent dat je organisatie bij de ontwikkeling van (nieuwe) producten en diensten zo vroeg mogelijk aandacht dient te besteden aan het beschermen van persoonsgegevens. Door van begin af aan privacybeschermende maatregelen te nemen, is je organisatie eerder compliant. En natuurlijk bespaar je ook kosten doordat je deze maatregelen niet achteraf meer hoeft te nemen.

Privacy by design raamwerk
Raamwerk voor nieuwe producten, diensten en werkprocessen waardoor er rekening gehouden kan worden met de principes van Privacy by design (PbD) en Privacy by default.

Privacy by design formulier
Document met de principes van Privacy by design (PbD) en Privacy by default die met de gegevens van producten, diensten en werkprocessen moeten worden in- of aangevuld of aangepast.

 

 

0 reacties