Privacy Kit: inventarisatie

De documenten uit de inventarisatie-fase brengen in kaart welke persoonsgegevens er worden opgeslagen en gebruikt binnen de organisatie. Op basis van de inventarisatie kan bepaald worden welke maatregelen genomen moeten worden om aan de geldende wetgeving te voldoen en wat de risico’s van bepaalde verwerkingen zijn.

Data-inventarisatie uitleg
Verklarend document over de data inventarisatie: een onderzoek naar de verschillende verwerkingen en de daarbij betrokken typen persoonsgegevens.

Data-inventarisatie sjabloon
Een document met een vaste indeling en vooraf gedefinieerde vragen en antwoordopties dat gebruikt kan worden voor de data-inventarisatie. Met behulp van de data inventarisatie kan het register van verwerkingen worden opgebouwd.

Data-inventarisatie voorbeeld
In dit document is een verwerking opgenomen in het sjabloon die als voorbeeld kan dienen om een beeld te schetsen van de mogelijke antwoorden.

Rechtmatigheid en risico-analyse
Document dat uitleg geeft over het beoordelen van de rechtmatigheid en de risico’s van de verwerkingen.

Privacy risicomodel
Een schematische beschrijving van verschillende privacyrisico’s om een goede risico-inschatting.

Privacy Impact Assessment uitleg
Verklarend document over de PIA: een instrument om vooraf de risico’s en mogelijke maatregelen van een nieuw product of dienst in kaart te brengen.

Privacy Impact Assessment pre-check
Een document om vooraf te bepalen of een PIA verplicht is op grond van de AVG.

Privacy Impact Assessment sjabloon
Een document met een vaste indeling en vooraf gedefinieerde vragen en antwoordopties dat gebruikt kan worden voor de PIA.

0 reacties