Privacy Kit: documentatie

Bijeengebrachte informatie met het oog op het nakomen van wettelijke verplichtingen van de AVG.

Verwerkersovereenkomst sjabloon
Sjabloon voor een verwerkersovereenkomst die, na aanpassing, te gebruiken is voor verwerkers.

Verwerkersovereenkomst checklist
Een checklist om een bestaande verwerkersovereenkomst te controleren op noodzakelijke en nuttige items.

Privacybeleid: sjabloon
Een document met een vooraf ingestelde indeling van voorgestelde uitgangspunten voor een goed privacybeleid. In het privacybeleid wordt de privacystrategie van jouw organisatie uitgebreid beschreven. Dit is te gebruiken om medewerkers uit te leggen hoe de organisatie met persoonsgegevens omgaat en wat er van de medewerkers in dit kader verwacht wordt.

Privacybeleid: voorbeeld
Een opgemaakt privacybeleid dat dient als voorbeeld voor het type uitgangspunten die u kunt kiezen.

Privacyverklaring: sjabloon
Een document met een vaste indeling van de belangrijkste elementen om duidelijk en transparant informatie te delen met betrokkenen.

Privacyverklaring: voorbeeld
Een opgemaakte privacyverklaring die dient als voorbeeld voor de manier waarop u over het privacybeleid kunt communiceren.

Cookieverklaring – uitleg
Verklarend document over hoe en wat je moet communiceren wanneer je informatie verzamelt/analyseert tijdens websitebezoeken.

0 reacties