Privacy Kit: controle en toezicht

Documenten die helpen om op verschillende manieren te controleren en het toezien op het nakomen van de verplichtingen te waarborgen. Dit is met name relevant voor het vereiste van aantoonbaarheid zoals beschreven in de AVG.

Uitleg Functionaris voor de gegevensbescherming
Document met uitleg over de rol van de Functionaris voor de gegevensbescherming en de situaties uit de wet die aangeven of het verplicht is om er een aan te stellen of niet.

Tips voor blijvende compliance
Document met tips voor het implementeren van controles voor blijvende compliance. Dit zorgt ervoor dat u systematisch kunt controleren of er aan de eisen van de privacywetgeving wordt voldaan.

0 reacties