Privacy Kit: awareness

De documenten uit de awareness-collectie beogen werknemers een volledig bewustwordingsprogramma te bieden voor de principes, rollen, verantwoordelijkheden en processen in het kader van de privacywetgeving.

Awareness: belang en training
Dit document beschrijft de noodzaak van awareness binnen de organisatie voor het implementeren van procedures en beleid in het kader van privacy. Daarnaast geeft het document inzicht in de verschillende vormen van training om deze awareness te creëren.

Awareness: leveranciers
Voor het creëren van awareness binnen de organisatie kunnen verschillende leveranciers worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld training of e-learning. Dit document geeft inzicht in de verschillende leveranciers.

Interne communicatie: factsheet
Deze factsheet geeft een kort en bondig overzicht van de verschillende vereisten op grond van de AVG en kan gebruikt worden voor interne communicatie.

0 reacties