Home / Is uw arbeidsvoorwaardenpakket lockdown proof?

Is uw arbeidsvoorwaardenpakket lockdown proof?

De coronacrisis heeft ons geleerd dat in cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen bepalingen kunnen staan die in tijden van crisis ongewenste effecten hebben. Soms omdat ze onvoorziene kosten opleveren, soms omdat ze u als werkgever juist beperken omdat u iets extra’s wilt doen. Dat ligt voor de hand, want de cao is nu eenmaal opgesteld voor langere tijd en is gebaseerd op een stabiele situatie.

Maar het is niet ondenkbaar dat we in de toekomst vaker te maken krijgen met crises die tot lockdowns leiden. Dat is een van de lessen die we uit de huidige coronacrisis kunnen trekken. In hoeverre is het arbeidsvoorwaardenpakket van uw organisatie lockdown proof? Wat kunt u aanpassen? Met wie moet u overleggen als u de cao of avr wilt vernieuwen, wat mag er wettelijk?

AWVN onderzoekt in uw cao of avr welke bepalingen tijdens een crisissituatie belemmerend kunnen uitpakken, adviseert over het eventueel aanpassen daarvan en over het proces om dat te doen.
Daartoe heeft AWVN een aanbod ontwikkeld, dat uit twee delen bestaat
:
j
uridische toets Een scan: welke bepalingen in de cao, arbeidsvoorwaardenregeling/personeelsregeling kunnen in tijden van crisis knelpunten opleveren?
adviesgesprek over en presentatie van de uitkomsten Samen met u onderzoeken en bespreken we wat er verbeterd kan worden, hoe u dat kunt doen, en hoe u voor dergelijke aanpassingen draagvlak kunt creëren bij medewerkers en vakbonden.

Meer informatie: neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl, of maak gebruik van het contactformulier. Laat in uw bericht s.v.p. weten dat u geïnteresseerd bent in de lockdown proof cao. Een van onze experts neemt vervolgens contact met u op.