Is uw leaseregeling marktconform?

AWVN voert jaarlijks een vergelijkend onderzoek uit naar leaseregelingen in het bedrijfsleven: de AWVN-benchmark leaseauto’s.

Het onderzoek is gebaseerd op actuele leaseregelingen van ruim 100 bedrijven – ondernemingen die verschillend zijn qua omvang, in verschillende economische sectoren actief zijn en die geadviseerd worden door verschillende leasemaatschappijen. De benchmark geeft hiermee een representatief beeld van de gemiddelde leaseregeling, en daarmee antwoord op de vraag of de leaseregeling die in uw organisatie van kracht is, marktconform is.

Aandachtspunten van de benchmark leaseauto's

In het onderzoek is het beleid inzake leaseauto’s geanalyseerd, waarbij gekeken is naar onder meer:
• toekenningscriteria
• normering, waaronder contractduur, jaarkilometrage, eigen bijdrage privégebruik
• bedrijfsspecifieke niveauvergelijking van de eigen normleasebedragen
• keuzevrijheden, waaronder normoverschrijding, brandstofkeuze en milieumaatregelen
• privégebruik, waaronder brandstofkosten buitenland en bijdrage bij bovenmatig privégebruik
• beleid ten aanzien van parttimers
• beëindiging, waaronder vervangingsmoment van de leaseauto, arbeidsongeschiktheid
• eigen risico, winterbanden en rijvaardigheidstraining.
De belangrijkste bevindingen en conclusies zijn in het rapport aan de hand van samenvattende tabellen en grafieken weergegeven.

Kosten en bestellen van de benchmark leaseauto's

De AWVN-benchmark leaseauto’s kost 1.500 euro, en is alleen beschikbaar voor directe en indirecte leden.

aanmelden