Veranderingsprocessen

Veranderingsprocessen zijn aan de orde van de dag. Organisaties willen agile worden, wendbaar of moeten reorganiseren of fuseren. Dat vraagt niet alleen een inhoudelijke visie, maar ook om een helder beeld over hoe je met de verandering en het realiseren ervan omgaat.

Wat moet je doen om veranderingsprocessen succesvol te laten verlopen?

Het uitgangspunt van de AWVN-adviseurs is dat het veranderingsproces eigendom moet zijn van de organisatie zélf – want als de adviseur weggaat, draait de wereld door.
AWVN heeft veel ervaring met het vormgeven van veranderingsprocessen, waarbij we de betrokkenheid van medewerkers bij verandering zo veel mogelijk stimuleren. Uw organisatie is een geheel van verschillende stakeholders die allemaal hun eigen belangen en opvattingen hebben. Hoe breng je ze met elkaar in gesprek, hoe krijg je ze op één lijn zodat uw organisatie zich adequaat voorbereid op de toekomst?

Klanten schakelen onze adviseurs in
• om tot een samenhangende visie op de beoogde verandering te komen
• voor ondersteuning bij het vormgeven van veranderingsprocessen
• voor het begeleiden van veranderingsprocessen
• om managementteams te ondersteunen die leidinggeven aan complexe veranderprocessen.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden