Bemiddeling en stakeholdermanagement

Stroeve verhoudingen tussen bestuurders, vakorganisaties, ondernemingsraden en/of medewerkers belemmeren de ontwikkeling van de organisatie – en kosten geld en energie. Conflicten tussen bestuurders, toezichthouders en andere stakeholders kunnen een organisatie lamleggen. Bemiddeling en stakeholdermanagement helpt om dit soort situaties te doorbreken.

Klanten schakelen onze adviseurs arbeidsverhoudingen in
• voor bemiddeling in conflicten tussen verschillende stakeholders (ondernemingsraden, vakbonden, raad van bestuur/ teams/ploegen/buitenlandse houdstermaatschappijen)
• om stakeholderanalyses te maken als grondslag voor een succesvolle strategie
• voor het in beweging brengen van verstarde verhoudingen en processen tussen stakeholders (groepsinterventies).

Tegengestelde belangen, conflicten en stroeve relaties met stakeholders zijn vaak moeilijk op te lossen door de betrokkenen zelf. Die zijn immers onderdeel van het vraagstuk: ze zitten er midden in. De arbeidsverhoudingen binnen de organisaties kunnen daar flink onder leiden. Het maakt de sfeer niet beter en leidt zelden tot goede resultaten.

Vaak helpt het om een neutrale, derde partij in te schakelen. AWVN beschikt over een aantal ervaren adviseurs die in heel verschillende, vaak complexe situaties een bijdrage hebben kunnen leveren aan het oplossen van conflicten en het verbeteren van de onderlinge verhoudingen.

Uitgangspunt daarbij is het ontdekken van het gemeenschappelijk belang, met respect voor elkaars perspectief. Het opbouwen van een constructieve relatie is essentieel, van daaruit kan gemeenschappelijkheid ontstaan.

De ervaring leert dat alleen al het op gang brengen van dit soort gesprekken leidt tot verbetering van de verhoudingen, waardoor de mogelijkheid ontstaat om het probleem samen op te lossen.

AWVN beschikt bovendien over een netwerk van gecertificeerde mediators voor individuele arbeidsconflicten.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden