Arbeidsverhoudingen in organisaties

De wendbaarheid, weerbaarheid en productiviteit van uw organisatie is op zijn best als de onderlinge relaties tussen directie, management, medewerkers, OR én vakbonden constructief zijn. Als de ruggengraat op orde is, dan wordt er met plezier gewerkt en krijgt de productiviteit vleugels. Een constructief bedrijfsklimaat is een bron van rendement – voor interne én externe stakeholders. De kwaliteit en intensiteit van de dialoog in alle geledingen van de organisatie is dan ook cruciaal voor succesvol HR-beleid.

arbeidsverhoudingen, ruggengraatAWVN adviseert werkgevers over constructieve arbeidsverhoudingen. Het uitgangspunt daarbij is dat alle stakeholders betrokken worden én/of zich betrokken voelen bij de strategie van de organisatie, het HR-beleid en de ontwikkeling van de organisatie, de medewerkers en de arbeidsvoorwaarden.

Iedere AWVN-adviseur – ongeacht zijn of haar expertise – adviseert vanuit het perspectief dat constructieve arbeidsverhoudingen cruciaal zijn voor het succesvol implementeren van HR-beleid.
De adviseurs arbeidsverhoudingen zijn expert in procesmatige interventies om de arbeidsverhoudingen te verbeteren. Want los van de inhoud, gaan verhoudingen altijd over houding, gedrag en betrokkenheid. Onze experts werken nauw samen met de inhoudelijke deskundigen. Want de inhoud is leidend.

Klantvragen over arbeidsverhoudingen

Klanten schakelen de adviseurs arbeidverhoudingen van AWVN o.a. in om 
• een grondige analyse van de arbeidsverhoudingen in uw organisatie
• een aanpak om de arbeidsverhoudingen te verbeteren en moderniseren
veranderingsprocessen vorm te geven
draagvlak en betrokkenheid binnen de organisatie te creëren voor veranderingen, in het bijzonder voor het vernieuwen van het arbeidsvoorwaardenvormingsproces
• de cao- of arbeidsvoorwaardenonderhandelingen te verbeteren door de werkgeversdelegatie te trainen
• de negatieve effecten van een reorganisatieproces bij de ‘achter blijvende’  medewerkers reorganisaties te minimaliseren
• de medezeggenschap te vernieuwen of de kwaliteit ervan te verbeteren
zelfsturing en zelforganisatie binnen teams te realiseren of de teamspirit te verbeteren
• te bemiddelen als er conflicten tussen stakeholders binnen en buiten de organisatie zijn (neutrale begeleiding van onderhandelingen en complexe processen met tegengestelde belangen)
• leidinggevenden en/of teams die veranderingen vorm moeten geven, te coachen (bewustwording- en vaardigheidstrainingen voor managers over effectief communiceren) en daarbij ook rekening houden met de individuele reactie op het verwerken van veranderprocessen.

AWVN beschikt bovendien over diverse instrumenten om de betrokkenheid, tevredenheid en/of meningen van werknemers te onderzoeken.

AWVN-visie op HR-strategie, organiseren en arbeidsverhoudingen

AWVN-visie op HR-strategie, organiseren en arbeidsverhoudingen
Over het belang van goede arbeidsverhoudingen voor de HR-strategie
Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden