Skillsgericht denken: de juiste mens op de juiste plek

wendbaar, wendbaar organiseren, skillsWerk verandert in hoog tempo. Met de consequentie daarvan, een organisatie waarvan voortdurend wendbaarheid wordt verwacht, worden zowel werkgevers als werknemers geconfronteerd. Productie- en dienstverleningsprocessen veranderen, er vallen banen weg en er komen nieuwe bij. Hoewel er nog te veel mensen langs de zijlijn van de arbeidsmarkt staan, zijn in veel sectoren moeilijk te vervullen vacatures schering en inslag. Waar vindt u nieuwe aanwas? De vijvers met talentvolle, beschikbare mensen lijken zo langzamerhand leeg gevist.

Skillsgericht denken: het verandert je kijk op arbeidsmarkt en medewerkers

Het is duidelijk dat er iets moet veranderen om flexibeler te kunnen opereren. Zet eens een andere bril op! Is het niet tijd werk en mens eens op een andere manier te matchen dan op basis van opleiding of precies de juiste werkervaring?
Selecteren op vaardigheden en competenties (skills in modern jargon) kan een adequaat antwoord zijn op de vraag hoe u als HR-professional de juiste mens op de juiste plek krijgt. Skillsgericht denken biedt ook volop mogelijkheden om de talenten van de medewerkers die er al zijn, beter te benutten. Wellicht heeft u de benodigde skills al grotendeels in huis!

Hard en soft skills

Skills zijn onder te verdelen in hard skills en soft. Hard skills (werkcompetenties) zijn vaardigheden die iemand voor het z’n werk nodig heeft. Bijvoorbeeld het bedienen van machines of het analyseren van gegevens. Soft skills (persoonlijke competenties) zijn vaardigheden die iemand ‘van nature’ in zich heeft. Bijvoorbeeld: servicegerichtheid, precisie, flexibiliteit.

wendbaar, wendbaar organiseren, skills, competenties

Alle taken die uit iemands functie voortvloeien, zijn te koppelen aan een aantal daarvoor benodigde skills. AWVN heeft een datamodel ontwikkeld die taken aan skills koppelt. De taken zijn ‘transversaal’ beschreven, generiek – en dus niet gepaard aan één specifieke baan of functie in een bepaalde sector.

Frisse blik

Skillsgericht denken leidt tot nieuwe inzichten over vraagstukken als inzetbaarheid en werkinrichting. Dat betekent dat we ook met een frisse blik naar uw huidige oplossingen om de juiste mensen op de juiste plek te hebben, kunnen kijken. Door skillsgericht te denken, ontdekt u een nieuwe route om als organisatie aan wendbaarheid te winnen. En hoe samenwerking met andere werkgevers, branchegenoten en onderwijs u nog verder op weg kunnen helpen.

Skillsgericht denken – win-win-win:

• meer kandidaten voor vacatures
• meer wendbaarheid voor de organisatie
• investeren in vaardigheden helpt uw (huidige) werknemers hun eigen arbeidsmarktwaarde te vergroten.

Wilt u weten wat skillsgericht denken uw organisatie kan opleveren? Of wilt u aan de slag met het datamodel voor hard en soft skills?
Neem dan contact op met een van onze experts, uw AWVN-adviseur of bel de AWVN-werkgeverslijn: 070 850 86 05, werkgeverslijn@awvn.nl.

Meer weten? Uitgebreide informatie over het skillspaspoort

aanmelden