Home / AWVN-agenda / summercourse / Summercourse: Werkgeven na covid-19
donderdag 27 augustus 2020

Summercourse: Werkgeven na covid-19

In de summercourse ‘Werkgeven na covid-19’ gaat u met gelijkgestemden op zoek naar de belangrijkste dilemma’s voor de komende tijd op het gebied van de organisatie-inrichting en de relatie met werknemers.

Bent u bezig met de impact van de coronacrisis op uw organisatie? Heeft u zicht op wat die betekent voor uw werknemers, op de verhouding met hen, op de motivatie? Wat is er te leren van deze crisis tot nu toe, en hoe kan je die lessen gebruiken om te anticiperen op wat gaat komen? Wat betekent dit voor de wijze van organiseren en samenwerken – kostenbeheersing of investeren, meer vast of meer flex, strak sturen of laten ontstaan, korte of lange termijn?

In de summercourse ‘Werkgeven na covid-19′ gaat u met gelijkgestemden op zoek naar de belangrijkste dilemma’s voor de komende tijd op het gebied van de organisatie-inrichting en de relatie met werknemers. Een scenariostudie en de uitkomsten van AWVN-onderzoek onder werkgevers en werkenden vormen het startpunt. Die hebben een aantal concrete dilemma’s in kaart gebracht rond het doel (‘purpose’) van de organisatie, de structuur, werkgeverschap en duurzaamheid. In stappen doorlopen we in de summercourse een strategisch proces waarbij de dilemma’s binnen de verschillende scenario’s worden verkend. Iedere deelnemer brengt zijn eigen organisatie als werkmateriaal in bij het benoemen van strategische interventies.

Wat levert deelname aan ‘Werkgeven na covid-19’ op?
• Inzicht in de betekenis van de huidige ontwikkelingen voor uw organisatie
• Kennismaking met scenariodenken en het strategische proces om een complex vraagstuk te ontleden in dilemma’s en keuzerichtingen
• Aanzet tot het doen van strategische interventies om wendbaar en weerbaar de toekomst tegemoet te gaan

Summercourse Werkgeven na covid-19: wendbaar en weerbaar de toekomst tegemoet
Datum 27 augustus 2020, 9.00 -17.00 uur
Locatie Nyenrode Business Universiteit, Breukelen
Prijs 950,00 (excl. btw)
Aanmelden Aanmelden Summercourse Werkgeven na covid-19

Docenten
dr. Jeroen van der Velden associate professor of Strategy Alignment | directeur Center for Strategy (Nyenrode Business Universiteit)
mr. Lars Doyer docent leergang Strategisch HRM | senior adviseur arbeidsverhoudingen (AWVN)

Alvast voorbereiden?
Lees dan hier de verkenning van Lars Doyer en Geert de Bruin van AWVN over werkgeven na de coronapandemie