Home / AWVN-agenda / inspiratiesessie / Richting en vorm geven aan een leven lang ontwikkelen
vrijdag 20 maart 2020

Richting en vorm geven aan een leven lang ontwikkelen

De inspiratiesessie is alleen toegankelijk voor leden van AWVN en van bij AWVN aangesloten brancheorganisaties. De deelnemersprijs is € 50. In geval van no show wordt € 100 in rekening gebracht.

20 maart 2020, 9.00 – 13.00 uur,
BOVAG-huis, Bunnik

Door snelle technologische ontwikkelingen, die andere kennis en vaardigheden vragen van (tot op steeds hogere leeftijd doorwerkend) personeel, neemt de urgentie om werk te maken van LLO (‘een leven lang ontwikkelen’) toe. Hoe zorg je als HR dat medewerkers meegaan in de ontwikkelingen én de daarvoor benodigde competenties behouden of verwerven? Hoe stimuleert u medewerkers om hierin zelf de regie te nemen?
Wilt u ideeën opdoen, instrumenten aangereikt krijgen en praktijkervaringen horen over het toekomstbestendig houden of maken van werknemers? Neem dan vrijdagochtend 20 maart deel aan de inspiratiesessie Richting en vorm geven aan een leven lang ontwikkelen in het BOVAG-huis in Bunnik.

• Een vertegenwoordiger van het ministerie van SZW opent de bijeenkomst, licht de speerpunten voor LLO toe en maakt duidelijk hoe de overheid bedrijven hierbij ondersteunt.
Jos Sanders, lector leven lang ontwikkelen (HAN), laat zien hoe HR richting kan geven aan ontwikkelen vanuit de skillsbenadering.
Margreet Xavier, adviseur HR-innovatie bij AWVN, geeft een overzicht van de trends en ontwikkelingen bij bedrijven op het gebied van LLO.
Na de plenaire lezingen kunt u uw eigen programma samenstellen
Twee rondes, keuze uit vier sessies. Twee ervan gaan in op de vraag hoe HR richting kan geven aan LLO, de andere twee gaan over de vraag hoe vorm te geven aan LLO.
• De bijeenkomst wordt afgesloten met een inspirerend praktijkvoorbeeld van ASR: Manon van der Lely, manager HR-development, laat zien hoe gamification ontwikkeling stimuleert.

Over de vier sessies
Sessie 1 Inzicht in impact technologische ontwikkelingen en benodigde competenties
Olga van Oosten, organisatieadviseur AWVN
Welke technologische ontwikkelingen komen op uw organisatie af? Wat is de invloed daarvan op werk? Wat vraagt dat van de competenties van medewerkers? Olga van Oosten laat u zien hoe de inzet van de baan-analysetool inzicht geeft in de benodigde competenties en kan helpen om richting te geven aan een toekomstbestendig personeelsbestand.

Het gehele programma in vogelvlucht
9.00 uur Inloop en ontvangst
9.30 uur Opening en welkom
9.40 uur Speerpunten LLO en hoe de overheid bedrijven hierin stimuleert
10.00 uur Stimuleren van positieve leerervaringen
10.20 uur Ontwikkelingen en trends
10.35 uur Pauze
10.55 uur Sessieronde 1
11.40 uur Zaalwissel
11.50 uur Sessieronde 2
12.35 uur Praktijkverhaal

Sessie 2 Skillspaspoort Schiphol
Marlous Arbouw, organisatieadviseur AWVN, en Claartje van Ulden, business development AWVN
In samenwerking met Luchtvaart Community Schiphol, House of Skills en vijf werkgevers werkt AWVN aan een skillspaspoort voor medewerkers op Schiphol. Dit paspoort is in eerste instantie gemaakt voor een aantal functies op MBO-niveau. Een medewerker kan zelf zijn eigen paspoort samenstellen en valideren. In deze sessie delen Marlous Arbouw en Claartje van Ulden de leeropbrengsten uit deze pilot met u. Waarom is een focus op skills relevant? Hoe draagt een skillspaspoort bij aan een levenlang ontwikkelen? Onder welke condities gaat een skillspaspoort werken?

Sessie 3 Eigen regie over loopbaan en ontwikkeling
Carolien van Blitterswijk en Sandra Roording, adviseurs DI AWVN
Eigen regie van medewerkers over loopbaan en ontwikkeling is de wens van veel organisaties. Toch is het de praktijk van weinig organisaties. In deze workshop vertellen Carolien van Blitterswijk en Sandra Roording inzicht hoe u de eigen regie van medewerkers in verschillende actiefasen (intentie, inzicht, actie en volhouden) kunt vergroten en medewerkers kunt stimuleren tot meer beweging.

Sessie 4 Vijf-fasenmodel LLO
Ditmer Rouwenhorst, adviseur DI AWVN
Leven lang ontwikkelen vereist het vermogen “leren te leren”, van medewerker én werkgever. In deze sessie brengt u aan de hand van het vijf-fasenmodel LLO het lerend vermogen van uw eigen organisatie in beeld. U krijgt zicht op de sterke en zwakkere punten, op de balans tussen regie werkgever / regie medewerker en de aansluiting van regie op richting, ruimte en ruggensteun. Ook ziet u in welke van de vijf fasen uw organisatie zich bevindt. Met deze scan biedt het model u inzicht hoe en met welke interventies u het lerend vermogen kunt versterken.

 • Inschrijven

  Dit formulier kunt u alleen invullen als u ingelogd bent. U kunt inloggen via deze link:
  Login

  Heeft u nog geen account voor deze website? U kunt via onderstaande link een (tijdelijk) account aanmaken.
  Registratie
  Na het voltooien van de registratie en nadat u opnieuw ingelogd bent dient u zich alsnog zelf in te schrijven voor dit evenement.