Home / AWVN-agenda / leergang / Leergang ‘Visie op werk & HR’
n.n.b, midden van het landn.n.b, midden van het land, dinsdag 22 mei 2018

Leergang ‘Visie op werk & HR’

Leergang ‘Visie op werk & HR’; verder denken over de toekomst van werk in veranderende organisaties.
Deze leergang biedt inzicht in de ontwikkelingen van economie en organisaties. U doet kennis en inspiratie op, en ontwikkelt een duurzame, toekomstbestendige visie op human resources in uw organisatie. Tijdens de leergang maakt u samen met wetenschappers en praktijkprofessionals een concrete vertaling naar uw eigen praktijk.

Scenario’s van sociale innovatie en arbeidsverhoudingen
Door kennis te nemen van economische en organisatieontwikkelingen, krijgt u zicht op belangrijke bewegingen die gaande zijn. In de leergang Visie op werk & HR vertaalt u deze ontwikkelingen naar de toekomst via scenario’s van sociale innovatie en arbeidsverhoudingen. U ontwikkelt een visie over hoe u in de toekomst kunt omgaan met inzet van arbeid, flexibiliteit, kennis en creativiteit. Wat is uw visie op het toenemende aantal zzp-ers en het belang van toenemende arbeidsproductiviteit?

Veranderen met HR
Uw eigen rol in deze verandering is essentieel. Door inzicht te krijgen in uw eigen drijfveren en kernwaarden werkt u aan uw persoonlijk leiderschap. U krijgt academische kennis aangereikt over veranderkundige principes. Door deze te koppelen aan de eerder geschetste scenario’s, ontstaat een goed beeld over aanstaande veranderingen. Hoe kiest u hierin positie, hoe krijgt u de organisatie mee? Inzicht in uw eigen leiderschap helpt vervolgens om de vertaling te maken naar uw manier van sturen in dit proces.

‘Visie op werk & HR’ is een toekomstgerichte, inspirerende en visievormende opleiding. De samenwerking tussen AWVN en AOG School of Management heeft geresulteerd in een bijzondere opleiding voor het hoger (HR-)management.

 • Praktische informatie

  Startbijeenkomst
  Dinsdag 22 mei 2018.

  Locatie
  Centraal in Nederland.

  Studieduur en -belasting
  Het programma start met een startbijeenkomst van één dag. Daarna volgen zes modules van één dag, gespreid over zes maanden. Het programma vraagt twee tot vier uur zelfstudie per week.

  Kosten
  Voor leden van AWVN en alumni van AOG School of Management: € 4.800.
  Voor niet-leden en -alumni: € 5.600.
  Prijzen p.p., inclusief literatuur- en accommodatiekosten.
  De prijs is btw-vrij. Opleidingskosten kunnen in enkele gevallen fiscaal aftrekbaar zijn voor u of uw werkgever. Voor meer informatie kijkt u op http://www.belastingdienst.nl/.

  Certificaat
  Na succesvolle afronding van de opleiding ontvangt u een certificaat namens de stichting Academische Opleidingen Groningen.

  Laptop/tablet
  Bij deelname aan deze leergang wordt ervan uitgegaan dat de deelnemer zelf de beschikking heeft over een tablet of laptop voor gebruik tijdens de colleges.

 • Voor wie?

  De leergang is bedoeld voor (HR-)directeuren, MT-leden, senior (HR-)managers en senior adviseurs met een oriëntatie op human resources, die kennis en inspiratie willen opdoen en dit willen vertalen naar een visie op de toekomst van werk in hun organisatie.

  Na de opleiding
  • bent u in staat om vanuit een helicopterview een duurzame visie te vormen over human resources in veranderende organisaties
  • weet u vanuit veranderkundig perspectief patronen te herkennen en vanuit persoonlijk leiderschap de vertaling te maken naar uw rol
  • heeft u een theoretisch kader om toekomstige ontwikkelingen in werk, arbeidsverhoudingen en sociale innovatie te duiden.

 • Programma: de zes modules

  Module 1 | Persoonlijk leiderschap en drijfveren
  Inzicht in eigen drijfveren en leiderschap

  Module 2 | Wat zien we in de wereld – organisaties van de toekomst
  Ontwikkelingen in economie, maatschappij en organisaties. Flexibilisering en hybride organiseren.

  Module 3 | De scenario’s van sociale innovatie en arbeidsverhoudingen
  Schetsen van meerdere scenario’s en de duiding van trends. De toekomst van werk. Betekenis voor arbeidsverhoudingen, arbeidsvoorwaarden en medewerkersontwikkeling. Duurzame inzetbaarheid en sociale innovatie.

  Module 4 | Veranderen met HR
  Anders kijken naar veranderingen. De nieuwe rol van HR in veranderende organisaties.

  Module 5 | De dag van morgen – samen vooruit kijken
  Vanuit een interactieve en waarderende dialoog gezamenlijk onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Kennis maken met methodieken zoals appreciative inquiry en large scale interventions.

  Module 6 | Presentatie van visie op HR
  Presentatie van uw visie op de toekomst van werk in uw organisatie.

 • Aanmelden

  Aanmelden voor deze opleiding: via de website van AOG.
  U kunt daar ook de uitgebreide brochure over deze leergang downloaden.

  Drs. Daniela Dijkema-Middendorp van AOG is studieadviseur voor deze leergang.
  Neem voor een persoonlijk studieadvies contact op via: 088 556 10 49.