Home / AWVN-agenda / leergang / Dag 4 leergang arbeidsvoorwaarden
Het Bouwhuis, ZoetermeerHet Bouwhuis, Zoetermeer, dinsdag 10 april 2018

Dag 4 leergang arbeidsvoorwaarden

Programma vierde bijeenkomst ‘Leergang arbeidsvoorwaarden’
10 april
Deel 1 Flexicurity als onderhandelingsstrategie Ton Wilthagen, UvT
• flexicurity en zekerheid
• management van sociale risico’s
• een nieuwe arbeidsverhouding
• praktijkcasus
Deel 2 Nasleep van een staking Agnes Akkerman, Radboud Universiteit Nijmegen
• sociale mechanismes.

De inschrijving voor de 2018-editie van deze leergang is gesloten. In voorjaar 2019 start de volgende editie van deze leergang.

 • Over deze leergang

  Leergang arbeidsvoorwaarden, ‘De cao als strategisch wapen’, bestaande uit 12 modules (zes bijeenkomsten), ter voorbereiding op de cao-onderhandelingen in bedrijfstakken.

  In twaalf sessies (in totaal zes bijeenkomsten) bereidt u zich optimaal voor op de cao-onderhandelingen voor de branche. Alle aspecten van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming komen aan bod. Elk van de zes bijeenkomsten bestaat uit een middag- en een avonddeel, met daartussen een maaltijd, zodat u in de gelegenheid bent om met elkaar en met de gastdocenten van gedachten te wisselen. De leergang biedt ook voldoende ruimte om praktijksituaties te bespreken.

  AWVN organiseert deze leergang in nauwe samenwerking met het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en het Hugo Sinzheimer Instituut, beide gelieerd aan Universiteit van Amsterdam.

  Deze 2018-editie van de leergang start op 13 februari, de laatste bijeenkomst is 29 mei. Er kunnen maximaal 25 deelnemers meedoen.

  Programma
  Eerste bijeenkomst 13 februari
  Deel 1 Waarom een cao?
  Jan de Kramer (AWVN)
  • onderhandelingsstijlen
  • insight-profielen
  Deel 2 Juridisch kader van de cao Niels Jansen, UVA
  • veranderend cao-landschap
  • ondernemingscao, bedrijfstakcao, verbindendverklaring
  • inhoud van de cao (zelfstandigen)
  • bindingsproblematiek: leden en niet-leden
  • statuten, incorporatie

  Tweede bijeenkomst 6 maart
  Deel 1 Europa: Grensoverschrijdende arbeid en de cao
  Mijke Houwerzijl, UvT
  • migratie en internationale arbeidsmarkt
  • gelijke behandeling of gelijke kansen?
  Deel 2 Nieuwe ontwikkelingen in het arbeidsrecht Niels Jansen, UVA
  • maatwerk: afwijkingsmogelijkheden, decentralisatie en dispensatie
  • afwijking ¾ dwingend recht
  • cao-ontslagcommissie en gelijkwaardige voorziening
  • stakingsrecht en collectieve acties

  Derde bijeenkomst 27 maart
  Deel 1 en 2 Psychologie van het onderhandelen
  Maria Dijkstra, UvA
  • conflicthantering

  Vierde bijeenkomst 10 april
  Deel 1 Flexicurity als onderhandelingsstrategie
  Ton Wilthagen, UvT
  • flexicurity en zekerheid
  • management van sociale risico’s
  • een nieuwe arbeidsverhouding
  • praktijkcasus
  Deel 2 Nasleep van een staking
  Agnes Akkerman, Radboud Universiteit Nijmegen
  • sociale mechanismes

  Vijfde bijeenkomst 8 mei
  Deel 1 Harmoniseren en vernieuwen van arbeidsvoorwaarden Tertius Middeldorp, DSM
  • aanleiding, aanpak en resultaat
  • van negen cao’s naar één cao
  Deel 2 Cao en fiscus
  Jan de Graaf en Armand Lahaije, AWVN
  • fiscale toets van de cao

  Zesde bijeenkomst 29 mei
  Deel 1 De praktijk van een bedrijfstak-cao
  Deel 2 Actualiteit in de polder en vakbondsvertegenwoordiger en werkgevers
  Harry van de Kraats, AWVN en Piet Fortuin, CNV
  Deel 3 Terugblik leergang
  Niels Jansen, UvA

  Doelgroep
  Iedereen die betrokken is bij het arbeidsvoorwaardenbeleid en de cao-onderhandelingen, zoals (toekomstige) cao-onderhandelaars en -delegatieleden, bestuurs- en directieleden en beleidsmedewerkers van brancheorganisaties.

  Praktische informatie
  Kosten
  € 2.900 voor leden van AWVN en VNO-NCW/MKB-Nederland; € 3.900 voor niet-leden.
  Een tweede deelnemer van dezelfde organisatie betaalt € 2.400 (leden) en € 3.200 (niet-leden).
  Prijzen inclusief maaltijden, exclusief btw.

  Data en locatie
  De bijeenkomsten vinden plaats op: 13 februari, 6 maart, 27 maart 10 april, 8 mei en 29 mei 2018.

  Elke bijeenkomst start om 14.30 uur en eindigt om 20.30 uur.
  De laatste bijeenkomst (29 mei) start om 13.30 uur en eindigt om 18.30 uur, na de maaltijd.