Home / AWVN-agenda / opleiding / Leergang arbeidsvoorwaarden: de cao als strategisch wapen
Het Bouwhuis, ZoetermeerHet Bouwhuis, Zoetermeer, dinsdag 13 februari 2018

Leergang arbeidsvoorwaarden: de cao als strategisch wapen

Leergang arbeidsvoorwaarden, ‘De cao als strategisch wapen’, bestaande uit 12 modules (zes bijeenkomsten), ter voorbereiding op de cao-onderhandelingen in de verschillende bedrijfstakken. De leergang start op 13 februari; laatste bijeenkomst: 29 mei.

In twaalf sessies (in totaal zes bijeenkomsten) bereidt u zich optimaal voor op de cao-onderhandelingen voor de branche. Alle aspecten van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming komen aan bod.
Elk van de zes bijeenkomsten bestaat uit een middag- en een avonddeel, met daartussen een maaltijd, zodat u in de gelegenheid bent om met elkaar en met de gastdocenten van gedachten te wisselen.
De leergang biedt ook voldoende ruimte om praktijksituaties te bespreken.

AWVN organiseert deze leergang in nauwe samenwerking met het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en het Hugo Sinzheimer Instituut, beide gelieerd aan Universiteit van Amsterdam.

 • Programma leergang arbeidsvoorwaarden 2018

  Eerste bijeenkomst 13 februari
  Deel 1 Waarom een cao? Jan de Kramer (AWVN)
  • onderhandelingsstijlen
  • insight-profielen
  Deel 2 Juridisch kader van de cao Niels Jansen, UVA
  • veranderend cao-landschap
  • ondernemingscao, bedrijfstakcao, verbindendverklaring
  • inhoud van de cao (zelfstandigen)
  • bindingsproblematiek: leden en niet-leden
  • statuten, incorporatie

  Tweede bijeenkomst 6 maart
  Deel 1 Europa: Grensoverschrijdende arbeid en de cao Mijke Houwerzijl, UvT
  • migratie en internationale arbeidsmarkt
  • gelijke behandeling of gelijke kansen?
  Deel 2 Nieuwe ontwikkelingen in het arbeidsrecht Niels Jansen, UVA
  • maatwerk: afwijkingsmogelijkheden, decentralisatie en dispensatie
  • afwijking ¾ dwingend recht
  • cao-ontslagcommissie en gelijkwaardige voorziening
  • stakingsrecht en collectieve acties

  Derde bijeenkomst 27 maart
  Deel 1 en 2 Psychologie van het onderhandelen Maria Dijkstra, UvA
  • conflicthantering

  Vierde bijeenkomst 10 april
  Deel 1 Flexicurity als onderhandelingsstrategie Ton Wilthagen, UvT
  • flexicurity en zekerheid
  • management van sociale risico’s
  • een nieuwe arbeidsverhouding
  • praktijkcasus
  Deel 2 Nasleep van een staking Agnes Akkerman, Radboud Universiteit Nijmegen
  • sociale mechanismes

  Vijfde bijeenkomst 8 mei
  Deel 1 Harmoniseren en vernieuwen van arbeidsvoorwaarden Tertius Middeldorp, DSM
  • aanleiding, aanpak en resultaat
  • van negen cao’s naar één cao
  Deel 2 Cao en fiscus Jan de Graaf en Armand Lahaije, AWVN
  • fiscale toets van de cao

  Zesde bijeenkomst 29 mei
  Deel 1 De praktijk van een bedrijfstak-cao
  Deel 2 Actualiteit in de polder en vakbondsvertegenwoordiger en werkgevers Harry van de Kraats, AWVN en Piet Fortuin, CNV
  Deel 3 Terugblik leergang Niels Jansen, UvA

   

 • Doelgroep leergang arbeidsvoorwaarden

  Iedereen die betrokken is bij het arbeidsvoorwaardenbeleid en de cao-onderhandelingen, zoals (toekomstige) cao-onderhandelaars en -delegatieleden, bestuurs- en directieleden en beleidsmedewerkers van brancheorganisaties.

 • Praktische informatie leergang arbeidsvoorwaarden 2018

  Kosten
  € 2.900 voor leden van AWVN en VNO-NCW/MKB-Nederland; € 3.900 voor niet-leden.
  Een tweede deelnemer van dezelfde organisatie betaalt € 2.400 (leden) en € 3.200 (niet-leden).
  Prijzen inclusief maaltijden, exclusief btw.

  Data en locatie
  De bijeenkomsten vinden plaats op: 13 februari, 6 maart, 27 maart 10 april, 8 mei en 29 mei 2018.

  Elke bijeenkomst start om 14.30 uur en eindigt om 20.30 uur, behalve de laatste bijeenkomst op 29 mei. Deze start om 13.30 uur en eindigt om 18.30 uur, na de maaltijd.

  Alle bijeenkomsten vinden plaats bij Het Bouwhuis, Zilverstraat 69 in Zoetermeer.

  Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers meedoen.
  Aanmelden kan alleen voor de gehele leergang, niet voor afzonderlijke modules.

 • Inschrijven

  Er kunnen maximaal 25 deelnemers meedoen. Aanmelden kan alleen voor de gehele leergang. U kunt zich aanmelden via: kooi@awvn.nl.