online sessieonline sessie, vrijdag 03 juni 2022

Pensioenflits: Wtp en de jaarrekening

Pensioenflits:
actuele pensioenkwesties
op begrijpelijke wijze
toegelicht en uitgediept

AWVN wil haar leden graag goed op de hoogte houden van de ontwikkelingen op pensioengebied en de gevolgen voor hen. AWVN-pensioenexperts organiseren daarom maandelijkse korte online-bijeenkomsten: de Pensioenflits. Elke bijeenkomst duurt 30 minuten. De experts nemen u op hoofdlijnen mee in de veranderingen binnen het pensioenstelsel en vertellen u hoe u zich hier adequaat op kunt voorbereiden.
Bekijk het overzicht van alle afleveringen van Pensioenflits; u kunt via die pagina elke editie (alsnog) bekijken.

Op vrijdag 3 juni organiseert AWVN van 9.30 tot 10.00 uur weer een aflevering van Pensioenflits. Deze keer gaan we in op de gevolgen van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) op de jaarrekening van een onderneming.

Die zijn van belang voor ondernemingen die op dit moment een toegezegd pensioenregeling hebben (zoals een middelloonregeling) en hun jaarrekening opstellen op basis van de internationale boekhoudregels IFRS of de Amerikaanse boekhoudregels US GAAP.

Deze boekhoudregels schrijven voor dat ondernemingen hun pensioenlast en pensioenverplichtingen in hun jaarrekening moeten opstellen volgens voorgeschreven methoden en veronderstellingen die anders zijn dan de Nederlandse boekhoudregels.

Door de komst van de Wet toekomst pensioenen zijn toegezegd pensioenregelingen straks niet meer toegestaan. Wat betekent dit voor de voor de winst- en verliesrekening? Wat betekent dit voor de balans? Zijn er door de overgang van een toegezegd pensioenregeling naar een premieregeling ook éénmalige effecten waar werkgevers rekening mee moeten houden? Hoe kan de pensioenregeling zo worden ingericht dat deze volgens de boekhoudregels ook echt als een beschikbare premieregeling kwalificeert?

Pensioenexpert Frank Hopman gaat op deze vagen in en besteedt ook aandacht aan middelloonregelingen die zijn ondergebracht bij een verzekeraar. Voorts een aantal aandachtspunten voor werkgevers voor de afstemming met de finance-afdeling en corporate.

 

PensioenflitsPensioenflitsDoelgroep
In het bijzonder HR- of financefunctionarissen die pensioen in hun portefeuille hebben. Pensioenflits is uitsluitend voor directe en indirecte leden van AWVN toegankelijk.
Wanneer: vrijdag 3 juni 2022, 9.30 -10.00 uur
Kosten: aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deelnemen
Dat kan door u door u te registreren via deze link. Na registratie ontvangt u een bevestigingsmail met een deelnemerslink. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

0 reacties