Home / netwerkbijeenkomst / Netwerk De plek van werk
dinsdag 09 maart 2021

Netwerk De plek van werk

Bij het voortduren van de lockdown neemt de afstand tussen de thuiswerkende medewerker en de organisatie toe. Niet alleen medewerkers voelen die afstand, ook zijn er effecten voor de organisatie: hoe zorgen we voor een duurzame verbinding, hebben we genoeg oog voor een goede werk-privébalans, hoe ‘effectief’ is een organisatie op afstand?

Veel organisaties hebben stappen hebben genomen om grote evenementen online te organiseren en ook overleggen binnen teams en tussen leidinggevende en medewerker verlopen over het algemeen soepel. Maar hoe zit het met de verbinding ‘over de afdelingen heen’? Hoe vangen we de (in)formele kruisbestuiving op, hoe weten we wat er speelt binnen de organisatie? Is bedrijfsvoering nog wel effectief? Nog creatief genoeg?

Deze thematiek willen we graag adresseren in de online bijeenkomst van het netwerk De plek van werk die AWVN dinsdagmiddag 9 maart van 15.30 tot 17.00 uur organiseert.

De bijeenkomst wordt afgetrapt door een aantal bedrijven die hun praktijkvoorbeelden schetsen. Daarna gaan we in kleine groepen uit elkaar om met elkaar – aan de hand van een aantal stellingen en vragen – de dialoog aan te gaan. Het doel is om deelnemers met voorbeelden én inspiratie op dit thema te verrijken.

Praktische informatie
Netwerk De plek van werk, online bijeenkomst.
Dinsdag 9 maart van 15.30 uur tot 17 uur.
Deelname staat open voor leden en indirecte leden van AWVN.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Inschrijven
Stuur een mail naar Frederique Zeemans f.zeemans@awvn.nl (vergeet daarin niet te vermelden dat u aan dit netwerk wilt deelnemen). Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en een deelnemerslink.

0 reacties