BOVAG-huis, BunnikBOVAG-huis, Bunnik, dinsdag 25 januari 2022

Aan de slag met het nieuwe belonen

AWVN organiseert op 25 januari 2022 wederom de masterclass ‘Aan de slag met het nieuwe belonen’. Schrijf u in en maak in één dag een plan van aanpak om nieuwe beloningsvormen in te voeren die bij uw organisatie passen.

 

Technologische vernieuwingen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de maatschappij (waaronder de huidige coronacrisis), maken dat organisaties zich ontwikkelen richting wendbare en lerende bedrijven. Deze bewegingen zijn voor veel organisaties aanleiding om hun businessmodel en HR-instrumentarium te herzien. De sleutel naar wendbaar werken zijn uw medewerkers en de ruimte die zij ervaren om zich te ontwikkelen en met innovatieve ideeën te komen. Een veilige leercultuur is daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. De manier waarop u belonen, beoordelen en ontwikkelen invult, zijn bepalend voor de wendbaarheid van de gehele organisatie. Wat betekent dit voor uw organisatie op het gebied van beoordelen en belonen? Hoe zet u zelf binnen uw organisatie stappen en geeft u invulling aan bijvoorbeeld het loskoppelen van beoordelen en belonen? Dat is het centrale thema van de masterclass ‘Aan de slag met het nieuwe belonen’.

Na afloop van de masterclass ‘Aan de slag met het nieuwe belonen’ heeft u
• inzicht in nieuwe belonings- en beoordelingsvormen
• inzicht hoe u met uw HR-beleid ondersteunend kunt zijn
• handvatten om het nieuwe beoordelen in uw organisatie op de kaart te zetten
• een eigen visie en een plan van aanpak geformuleerd om nieuwe beloningsvormen in te voeren

Eerdere versies van deze masterclass werden door deelnemers beoordeeld met een 8.4!

Programma ‘Aan de slag met het nieuwe belonen’

9.00 uur  Ontvangst

9.30 – 10.30 uur Inspiratie en visie op de wereld en het proces van beoordelen, belonen en waarderen
• Waarom verandering en in welke richting?
• Hoe zet je HR-beleid en -instrumentarium in voor de transitie naar wendbaar organiseren?
• In welk krachtenveld beweegt u zich?
• Wat is het belang van passende beloning in het algemeen en specifiek binnen uw organisatie?
• Hoe geeft u er procesmatig invulling aan?

10.05 – 11.30 uur Interactieve dialoogsessie
Reflectie in groepjes (2-4 deelnemers) aan de hand van richtinggevende vragen op de geschetste visie. Vervolgens onderzoekt u met elkaar, onder begeleiding van AWVN-experts, welke stappen de eigen organisatie al gezet heeft, en brengt u met behulp van de groep focus aan in het onderwerp dat aandacht behoeft binnen uw organisatie. Na afloop van deze interactieve dialoogsessie heeft u, en de overige deelnemers, inzicht in welke thema(‘s) u deze masterclass aandacht wilt geven.

11.30-11.45 uur Pauze

11.45-12.15 uur Workshoppitches
De docenten pitchen de inhoud van de workshops die u na de lunch kunt volgen. De workshops zijn afgestemd zijn op de eerder in de ochtend door de deelnemers geformuleerde thema’s.
Er zijn twee workshoprondes, en per workshopronde kunt u uit twee thema’s kiezen. U maakt uw keuze op basis van de pitches.

12.15-13.00 uur Lunch

13.00-15.45 uur Workshoprondes
In elke workshopronde krijgt u de gelegenheid een eigen vraagstuk in te brengen, de context toe te lichten en een essentiële hulpvraag voor te leggen aan deelnemers en facilitators.
Intervisie met andere deelnemers over uw specifieke vraagstuk biedt inspiratie om eerste stappen te zetten binnen uw organisatie op dit thema. Dit proces wordt door de facilitators begeleid en ook zij brengen hun kennis en praktijkervaring in om u verder te helpen. Aan het einde van iedere workshop krijgen deelnemers vijf tot tien minuten tijd voor individuele reflectievertaling naar de eigen praktijk – de aanzet tot eigen visievorming en een eigen plan van aanpak.

AWVN kan deze masterclass ook als in-companytraining verzorgen. Meer informatie

15.45-16.15 uur Terugkoppeling: geleerde lessen (‘lessons learned’)
De deelnemers en facilitators delen met elkaar wat zij uit de sessie meenemen. Daarnaast deelt de facilitator in het kort per thema welke handvatten zijn uitgereikt.

16.15-16.30 uur Centrale afsluiting

AWVN-cursusDoelgroep
HR-adviseurs, HR-business partners, managers compensation & benefits.

Kosten
€750 (exclusief btw) voor leden en indirecte leden van AWVN en € 950 (exclusief btw) voor niet-leden.

 • Inschrijven (hiervoor moet u eerst inloggen)

  Dit formulier kunt u alleen invullen als u ingelogd bent. U kunt inloggen via deze link:
  Login

  Heeft u nog geen account voor deze website? U kunt via onderstaande link een (tijdelijk) account aanmaken.
  Registratie
  Na het voltooien van de registratie en nadat u opnieuw ingelogd bent dient u zich alsnog zelf in te schrijven voor dit evenement.