Home / AWVN-agenda / masterclass / Aan de slag met het nieuwe belonen (maart 2020)
Postillion Hotel, BunnikPostillion Hotel, Bunnik, vrijdag 20 maart 2020

Aan de slag met het nieuwe belonen (maart 2020)

AWVN organiseert op 20 maart 2020 nogmaals de masterclass Aan de slag met het nieuwe belonen. Schrijf u in en maak in één dag een plan van aanpak om nieuwe beloningsvormen in te voeren die bij uw organisatie passen.

Technologische vernieuwingen en een veel sterkere focus op de klant vragen om een steeds grotere wendbaarheid van organisaties. Deze ontwikkelingen zorgen ook voor veranderingen in uw business model en in het organiseren van werk (bijvoorbeeld van functiehuis naar rollenhuis, van performance management naar performance development, etc). Wat betekenen deze veranderingen voor uw HR-processen en voor uw beloningsbeleid?
Deze masterclass geeft u inzicht in hoe u deze trends en ontwikkelingen kunt vertalen naar een voor u passend beloningsbeleid. U krijgt de beschikking over praktische tools en inzichten om uw beloningsbeleid ondersteunend te laten zijn aan de gewenste organisatieveranderingen.

Na afloop van deze masterclass heeft u
• inzicht in nieuwe belonings- en beoordelingsvormen
• inzicht hoe u met uw HR-beleid ondersteunend kunt zijn
• handvatten om het nieuwe beoordelen in uw organisatie op de kaart te zetten
• een eigen visie en een plan van aanpak geformuleerd om nieuwe beloningsvormen in te voeren

Programma
9.00 uur  Ontvangst

9.30 – 10.30 uur  Blok 1
Het ‘waarom’ voor verandering in belonen?
Technologische ontwikkelingen en marktbewegingen maakt dat uw organisatie wendbaar dient te blijven om te kunnen concurreren. Dit vraagt om andere manieren van werken en veerkrachtige en flexibele medewerkers. Om de organisatiedoelstellingen waar te kunnen maken, zal de behoefte aan specifieke talenten (competenties, vaardigheden) continu veranderen, de focus komt te liggen op lerende organisaties. Organisaties en medewerkers ervaren dat de huidige beoordelings- en beloningssystemen niet langer motiverend zijn. Ook vanuit de arbeidsmarkt zien we dat de nieuwe instroom andere behoeften en wensen heeft. Dit leidt ertoe dat een groot aantal organisaties hun beoordelings- en beloningsbeleid herzien.
In dit blok maakt u de vertaalslag tussen de ontwikkelingen die van invloed zijn op uw organisatie en het identificeren van the why voor veranderingen binnen uw organisatie.

10.30 – 12.30 uur  Blok 2 Het nieuwe beoordelen
‘Het nieuwe beoordelen’ bestaat niet, maar in de praktijk zien we veel nieuwe performance development systemen ontstaan, die de huidige beoordelingscyclus vervangen. Tijdens dit blok gaan we in op enkele praktijkvoorbeelden (Achmea/SPF Beheer). De focus ligt met name op hoe je deze verandering in gang zet, hoe je leidinggevenden en medewerkers daadwerkelijk in beweging krijgt en wat de impact van de invoering van het nieuwe beoordelen kan zijn op belonen.
Na afloop van dit blok heeft u een beeld van hoe u het nieuwe beoordelen binnen uw organisatie in gang kunt zetten.

12.30 – 13.15 uur  Lunch

13.15 – 14.30 uur  Blok 3 Van functies naar rollen
Wat is een rol precies? Hoe kan het inzetten van rollen bijdragen aan een meer wendbare organisatie? De behoefte aan verschuiving van functies naar rollen komt veelal vanuit verschillende stakeholders. Wat zijn hun belangen en behoeften en welke rolvormen zouden binnen uw organisatie passend kunnen zijn? De beweging van functies naar rollen bespreken we aan de hand van enkele theorie- en praktijkvoorbeelden. Eveneens komt aan bod hoe je rolbeloning vorm kan geven.
Na dit blok heeft u inzicht in welke rolvormen en beloningen passend zijn binnen uw organisatie.

15.00 – 16.30 uur  Aantrekkelijke werkgever door nieuwe beloningsvormen
Om in deze arbeidsmarkt talent aan je te binden en onderscheidend te zijn, is het steeds belangrijker om als werkgever een unieke waardepropositie aan te kunnen bieden. Employee experience speelt hierbij een steeds belangrijkere rol. Inzicht in de individuele behoeften van medewerkers en individueel waarderend belonen is een voorwaarde om talentvolle medewerkers aan je te kunnen blijven binden.
Een andere beweging is dat de bedrijven die hun beoordelingssysteem vervangen door een performance development systeem opnieuw ter discussie stellen waarvoor men als organisatie wil belonen: door ontkoppeling van beoordelen en belonen ontstaan nieuwe beloningsgrondslagen en -vormen. Wij laten u zien welke beloningsgrondslagen dat zijn en bij welk organisatietype deze werken. Ook geven wij u inzicht in nieuwe beloningsvormen bij andere bedrijven. Dit blok geeft u inzicht in hoe u de behoeften van medewerkers in kaart kan brengen, hoe de waardepropositie van een organisatie opgebouwd is en hoe u deze kan vertalen naar uw eigen organisatie. En welke nieuwe beloningsgrondslagen en -vormen voor uw organisatie relevant kunnen zijn.

16.30 uur  Afsluitende borrel
Tijdens de borrel is er gelegenheid om te netwerken en ervaringen te delen.

Doelgroep
HR-adviseurs, HR-business partners, managers compensation & benefits.

Kosten, datum en locatie
€750 voor leden en indirecte leden van AWVN en € 950 voor niet-leden.
Vrijdag 20 maart 2020, 9.00 uur-16.30 uur. Postillion Hotel, Bunnik.

 • Inschrijven

  Dit formulier kunt u alleen invullen als u ingelogd bent. U kunt inloggen via deze link:
  Login

  Heeft u nog geen account voor deze website? U kunt via onderstaande link een (tijdelijk) account aanmaken.
  Registratie
  Na het voltooien van de registratie en nadat u opnieuw ingelogd bent dient u zich alsnog zelf in te schrijven voor dit evenement.