Home / AWVN-agenda / masterclass / Masterclass Aan de slag met wendbaar belonen(september)
BOVAG-huis, BunnikBOVAG-huis, Bunnik, vrijdag 25 september 2020

Masterclass Aan de slag met wendbaar belonen(september)

Technologische vernieuwingen,  de ontwikkelingen in de maatschappij, waaronder ook het huidige Corona tijdperk en de arbeidsmarkt maken dat organisaties zich ontwikkelen richting wendbare en lerende organisaties. Deze bewegingen zijn voor veel organisaties aanleiding om hun business model en HR-instrumentarium te herzien. De sleutel naar wendbaar werken zijn uw medewerkers en de ruimte die zij ervaren om zich te ontwikkelen en met innovatieve ideeën te komen. Een veilig leercultuur is hierbij een belangrijke randvoorwaarde. De manier waarop u belonen, beoordelen en ontwikkelen invult, zijn bepalend voor de wendbaarheid van de gehele organisatie. Wat betekent dit voor uw organisatie op het gebied van beoordelen en belonen? Hoe zet u zelf binnen uw organisatie stappen en geeft u invulling aan bijvoorbeeld het loskoppelen van beoordelen en belonen? Dat is het centrale thema van de masterclass ‘Aan de slag met wendbaar belonen’ die AWVN op vrijdag 25 september 2020 organiseert.

 

Na afloop van deze masterclass heeft u
• inzicht hoe het HR-beleid en aanpassing van beoordelen, belonen en waarderen ondersteunend kan zijn bij de transitie naar wendbaar organiseren 
• inzicht in nieuwe vormen van beoordelen, belonen en waarderen 
• handvatten om het nieuwe beoordelen in uw organisatie op de kaart te zetten
• een eigen visie en een plan van aanpak om wendbare beloningsvormen in te voeren. 

 

Doelgroep
HR-adviseurs, HR-businesspartners, managers compensation & benefits

Masterclass ‘Aan de slag met wendbaar belonen’
Datum vrijdag 25 september 2020, 9.00 – 16.30 uur
Locatie BOVAG-huis, Bunnik
Inschrijven via onderstaand formulier
Kosten € 750 voor leden en indirecte leden van AWVN; € 950 voor niet-leden

Programma
9.00-9.30 uur Ontvangst
9.30-10.05 uur Inspiratie en visie van AWVN op de wereld en het proces van beoordelen, belonen en waarderen
• Waarom veranderen we en in welke richting?
• Hoe zet je HR-beleid en HR-instrumentarium in voor de transitie naar wendbaar organiseren?
• In welk krachtenveld beweeg je je?
• Wat is het belang van passende beloning in het algemeen en specifiek in binnen uw organisatie?
• Hoe geef je er procesmatig invulling aan?
10.05–11.30 uur Interactieve dialoogsessie
Allereerst reflecteer je in groepjes van 2 á 4 deelnemers aan de hand van richtinggevende vragen op de geschetste visie. Vervolgens onderzoek je met elkaar en onder begeleiding van AWVN welke stappen je eigen organisatie al gezet heeft en breng je met behulp van de groep focus aan in het onderwerp dat aandacht behoeft binnen jouw organisatie. Na afloop van deze interactieve dialoogsessie hebben jij en de overige deelnemers inzicht in welke thema(‘s) je deze Masterclass aandacht wilt geven. 
11.30-11.45 uur Pauze
11.45-12.15 uur Workshoppitches
De facilitators pitchen de inhoud van de workshops welke afgestemd zijn op de eerder in de ochtend door de deelnemers geformuleerde thema’s.  Per workshopronde kunt u uit twee workshopthema’s kiezen. U maakt uw keuze op basis van de pitches 
Genoemde thema’s uit de vorige Masterclass waren:
– Het Nieuwe Beoordelenhoe krijg ik mensen in beweging om meer zelfregie op hun eigen ontwikkeling te pakken? Hoe voer ik het goede gesprek? 
Van specifiek naar profielen: hoe zorg ik voor horizontale en verticale flexibiliteit in de organisatie-inrichting van werk?
– Wendbaar belonen: hoe kan belonen bijdragen aan wendbaarheid van de organisatie? Als er geen koppeling meer is tussen beoordelen-belonen, hoe groeien medewerkers dan door de salarisschaal? Welke overige waarderingsvormen zetten wendbare en lerende organisaties in? En welke niet meer? 

12.15-13.00 uur Lunch

13.00-15.45 uur 2 Workshoprondes (van 75 min) inclusief pauze  
In elke workshopronde krijg je de gelegenheid om een eigen vraagstuk en de context toe te lichten en een essentiële hulpvraag aan de overige deelnemers en facilitators voor te leggenIntervisie met andere deelnemers over jouw specifieke vraagstuk biedt inspiratie om eerste stappen te zetten binnen je eigen organisatie op dit themaDit proces wordt door de facilitators begeleidt en ook zij brengen hun kennis en praktijkervaring in om jou een stap verder te helpen. Aan het einde van iedere workshop krijgen deelnemers vijf tot tien minuten tijd voor individuele reflectievertaling naar de eigen praktijk – de aanzet tot eigen visievorming en een eigen plan van aanpak.
15.45-16.15 uur Terugkoppeling: geleerde lessen (‘lessons learned’)
De deelnemers en facilitators delen met elkaar wat zij uit de sessie meenemen. Daarnaast deelt de facilitator in het kort per thema welke handvatten zijn uitgereikt. 
16.15-16.30 uur Centrale afsluiting

 • Inschrijven

  Dit formulier kunt u alleen invullen als u ingelogd bent. U kunt inloggen via deze link:
  Login

  Heeft u nog geen account voor deze website? U kunt via onderstaande link een (tijdelijk) account aanmaken.
  Registratie
  Na het voltooien van de registratie en nadat u opnieuw ingelogd bent dient u zich alsnog zelf in te schrijven voor dit evenement.