Home / AWVN-agenda / masterclass / Integraal beleid voor arbo, gezondheid en vitaliteit
Babylon Hotel, Den HaagBabylon Hotel, Den Haag, dinsdag 06 oktober 2020

Integraal beleid voor arbo, gezondheid en vitaliteit

AWVN organiseert op dinsdag 6 oktober 2020 de masterclass ‘Integraal beleid voor arbo, gezondheid en vitaliteit’’. Tijdens deze masterclass, onder leiding van Marcel Balm, krijgt u handvatten aangereikt om integraal beleid in uw organisatie op te zetten. U maakt in één dag een plan van aanpak om concrete stappen te zetten binnen uw eigen organisatie. In de masterclass bespreken we de noodzaak om extra benodigde aandacht te besteden aan de mentale gezondheid van medewerkers in relatie tot de coronapandemie.

In het integrale beleid komen HR-beleid, arbobeleid, vitaliteitsbeleid en thuiswerkbeleid samen. Een multidisciplinair team kan dat beleid samenstellen, implementeren en borgen. Integraal beleid levert winst op op het gebied van:
• arbeidsproductiviteit en kwaliteit van werk
• mentale gezondheid, vitaliteit en werkplezier
• reductie van werkdruk, ziekteverzuim en het aantal ongevallen
• flexibiliteit en aanpassingsvermogen van organisatie en medewerkers
• zelfmanagement en motivatie van medewerkers
• duurzame arbeidsparticipatie.

Wilt u extra aandacht geven aan de mentale en lichamelijke gezondheid van uw medewerkers? Wilt u de samenhang versterken tussen HR-beleid, arbobeleid, vitaliteitsbeleid en thuiswerkbeleid? Kiest u voor een multidisciplinaire aanpak en ontschotting? Wilt u dat alle medewerkers gezond kunnen werken, dus ook de medewerkers die werken in ploegen? Schrijf u dan in voor deze masterclass.

Programma
9.00 uur Ontvangst

9.30-10.30 uur Blok 1 Waarom integraal beleid?
In dit blok bespreken we de huidige situatie in de organisatie en uw beeld van de gewenste situatie in de eigen organisatie. Flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van medewerkers en het zelfmanagement en de motivatie van medewerkers komen aan de orde, maar ook duurzame arbeidsparticipatie.

10.30-12.30 uur Blok 2 Integratie van arbobeleid en leefstijlbeïnvloeding
Aan de hand van praktijkvoorbeelden komen in dit blok de volgende onderwerpen aan de orde:
• eigen regie over lijf en leven van werkenden en een gezonde leefstijl
• het belang van gedragsverandering en zelfmanagement
• effectieve inzet van arbomaatregelen vanuit beleid, techniek, gedrag en cultuur
• adequaat inkoopbeleid dat recht doet aan de arbowettelijk verplichte bron-aanpak
• het belang van een stimulerende (werk)omgeving die uitnodigt tot leren en ontwikkeling.

12.30-13.15 uur Lunch

Incompany
het is ook mogelijk de masterclass in-company te organiseren voor interprofessionele, multidisciplinaire teams die stappen willen zetten op het domein werk en gezondheid.
Interesse? Neem contact op met de AWVN-werkgeverslijn, werkgeverslijn@awvn.nl of 070 850 86 05.

13.15-14.30 uur Blok 3 Een globale schets van uw actieplan
Dit blok bestaat uit twee delen. In het eerste deel gaat we in subgroepen aan de slag met:
• toekomstvisie en strategie
• ontschotting en multidisciplinaire benadering in een leidend team
• rolverdeling werkgever, werknemers (OR/PVT), HR-professionals en arboprofessionals
• communicatie voor draagvlak
• nut en noodzaak van voorbeeldgedrag en aanspreekgedrag op alle niveaus in de organisatie.
In het tweede deel van blok 3 bespreken we de uitkomsten met elkaar. Deze vormen input voor het eigen actieplan.

15.00-16.30 uur Blok 4 Een concreet actieplan
We gaan aan de slag met een concreet actieplan om handen en voeten te geven aan de materie. We gebruiken daarbij een praktische checklist met kritische succesfactoren. U gaat naar huis met een concrete, realistische, haalbare to-do-lijst.

16.30 uur Afsluiting

Doelgroep
HR-professionals, arbocoördinatoren en een ieder die in een organisatie actief is op het snijvlak van duurzame inzetbaarheid, inclusieve arbeid, ziekteverzuim, arbo, gezondheid en vitaliteit.

Kosten (p.p., excl. btw)
€ 750 voor leden en leden van bij AWVN aangesloten bedrijfstakverenigingen.
Niet-leden betalen € 950.

Vragen over de inhoud van de training?
Stel ze aan Marcel Balm via m.balm@awvn.nl of tel. 06 40 88 79 47.

 • Inschrijfformulier

  Dit formulier kunt u alleen invullen als u ingelogd bent. U kunt inloggen via deze link:
  Login

  Heeft u nog geen account voor deze website? U kunt via onderstaande link een (tijdelijk) account aanmaken.
  Registratie
  Na het voltooien van de registratie en nadat u opnieuw ingelogd bent dient u zich alsnog zelf in te schrijven voor dit evenement.