Bouwend Nederland, ZoetermeerBouwend Nederland, Zoetermeer, dinsdag 15 februari 2022

Leergang arbeidsvoorwaarden: de cao als strategisch wapen (2022)

Leergang arbeidsvoorwaarden, ‘De cao als strategisch wapen’, bestaande uit 11 kennissessies (vijf bijeenkomsten in de periode 15 februari –  17 mei), ter voorbereiding op de cao-onderhandelingen in de verschillende bedrijfstakken.

 

Pascal Corten, senior beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden bij Achmea, over de Leergang arbeidsvoorwaarden

‘De leergang heeft mij inhoudelijke verdieping op een aantal onderwerpen en kennisgebieden gegeven. De discussie met vakdocenten uit wetenschap én praktijk en met de andere deelnemers, vakcollega’s uit diverse bedrijfstakken en posities, hebben daaraan bijgedragen.’

Arbeidsvoorwaarden zijn voortdurend in beweging. Een veelheid aan veranderende belangen moet aan de cao-tafel in evenwicht worden gebracht. Bij voorkeur in een goede onderhandelingssfeer en zonder de sociaaleconomische belangen uit het oog te verliezen. Dit vergt veel kennis, inzet en creativiteit van alle betrokkenen.

In deze leergang komen alle aspecten van de collectieve arbeidsvoorwaardenvorming aan bod. In vijf bijeenkomsten geven aansprekende gastdocenten hun kijk op een van de aspecten. Denk daarbij aan de onderhandelingen, de (juridische en fiscale) kaders en modernisering van de cao.

Na afloop van de leergang hebt u voldoende kennis om goed beslagen ten ijs te komen bij de volgende cao-onderhandelingen.

Iedere bijeenkomst bestaat uit een middag- en een avonddeel, met daartussen een maaltijd zodat u in de gelegenheid bent om met elkaar en met de gastdocenten van gedachten te wisselen.
De leergang biedt ook voldoende ruimte om praktijksituaties te bespreken.

Leergang arbeidsvoorwaardenAWVN organiseert deze leergang in nauwe samenwerking met het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en het Hugo Sinzheimer Instituut, beide gelieerd aan Universiteit van Amsterdam.

Programma
(programma en docenten onder voorbehoud; inhoudelijke informatie over de bijeenkomsten, volgt)

Dag 1 | 15 februari 2022
Deel I  Waarom een cao? (Laurens Harteveld, AWVN)
Deel II Juridisch kader van de cao (Niels Jansen, UvA)

Dag 2 | 8 maart 2022
Deel I  Psychologie van coöperatie en conflict (Fieke Harinck, Universiteit Leiden)
Deel II Onderhandelingsstijlen (Wolfgang Steinel, Universiteit Leiden)

Dag 3 | 29 maart 2022
Deel I  Strategische betekenis van het cao-instrument voor de uitzendbranche (Jeroen Brouwer, ABU)
Deel II Flexicurity (Ton Wilthagen, Universiteit Tilburg)

Dag 4 | 19 april 2022
Deel I  Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden (Steven Jellinghaus, Universiteit van Tilburg)
Deel II Fiscus en arbeidsvoorwaarden (Armand Lahaije, AWVN)

Dag 5 | 17 mei 2022
Deel I Escalatie: gevolgen en mogelijke oplossingen (Jan Mathies, AWVN)
Deel II Nasleep van een staking (Agnes Akkerman, Radboud University Nijmegen en UvA)
Deel III Hoe verder na een escalatie (Jan de Kramer, AWVN)
Afsluiting en uitreiking van de certificaten

Programma en data onder voorbehoud – er kunnen nog wijzigingen plaatshebben.

Voor wie?
Iedereen die betrokken is bij arbeidsvoorwaardenbeleid en cao-onderhandelingen, zoals (toekomstige) cao-onderhandelaars en -delegatieleden, bestuurs- en directieleden en beleidsmedewerkers van brancheorganisaties.

Kosten
€ 2.995 voor leden van AWVN en VNO-NCW / MKB-Nederland. € 3.995 voor niet-leden.
Een tweede deelnemer van dezelfde organisatie betaalt € 2.595 (leden) en € 3.595 (niet-leden).
Bedragen inclusief maaltijden, exclusief btw.

Meer weten? Stuur een mail naar Frederique Zeemans (f.zeemans@awvn.nl).

Download het programma

 • Aanmelden

  Dit formulier kunt u alleen invullen als u ingelogd bent. U kunt inloggen via deze link:
  Login

  Heeft u nog geen account voor deze website? U kunt via onderstaande link een (tijdelijk) account aanmaken.
  Registratie
  Na het voltooien van de registratie en nadat u opnieuw ingelogd bent dient u zich alsnog zelf in te schrijven voor dit evenement.