Home / AWVN-agenda / leergang / Aankondiging leergang arbeidsvoorwaarden ‘De cao als strategisch wapen’ (2021)
locatie n.n.b.locatie n.n.b., donderdag 01 oktober 2020

Aankondiging leergang arbeidsvoorwaarden ‘De cao als strategisch wapen’ (2021)

Leergang arbeidsvoorwaarden, ‘De cao als strategisch wapen’, bestaande uit 12 modules (zes bijeenkomsten), ter voorbereiding op de cao-onderhandelingen in de verschillende bedrijfstakken. De leergang start naar verwachting in februari 2021; de laatste bijeenkomst vindt plaats eind mei/begin juni 2021.

Pascal Corten, senior beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden bij Achmea, over deze leergang 

‘De leergang heeft mij een inhoudelijke verdieping op een aantal onderwerpen en kennisgebieden gegeven. De discussie met de vakdocenten uit wetenschap én praktijk en met de andere deelnemers, vakcollega’s uit diverse bedrijfstakken en posities, hebben daaraan bijgedragen.’

In twaalf sessies (in totaal zes bijeenkomsten) biedt de leergang verdieping in diverse (actuele) cao-thema’s en onderhandelingsstrategieën.

Iedere bijeenkomst bestaat uit een middag- en een avonddeel, met daartussen een maaltijd zodat u in de gelegenheid bent om met elkaar en met de gastdocenten van gedachten te wisselen.

De leergang biedt ook voldoende ruimte om praktijksituaties te bespreken.

AWVN organiseert deze leergang in nauwe samenwerking met het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en het Hugo Sinzheimer Instituut, beide gelieerd aan Universiteit van Amsterdam.

Programma
(onder voorbehoud)

Bijeenkomst 1
Deel I Waarom een cao?
Deel II Juridisch kader van de cao
Bijeenkomst 2
Deel I Psychologie van coöperatie en conflict
Deel II Onderhandelingsstijlen
Bijeenkomst 3
Deel I Strategische betekenis van het cao-instrument voor de uitzendbranche
Deel II Fiscale aspecten van cao’s
Bijeenkomst 4
Deel I Flexicurity als onderhandelingsstrategie
Deel II Nasleep van een staking
Bijeenkomst 5
Deel I Actualiteiten arbeidsrecht
Deel II Werk van de toekomst
Bijeenkomst 6
Business game Strato
Uitreiking van de certificaten

Voor wie?
Iedereen die betrokken is bij arbeidsvoorwaardenbeleid en cao-onderhandelingen, zoals (toekomstige) cao-onderhandelaars en -delegatieleden, bestuurs- en directieleden en beleidsmedewerkers van brancheorganisaties.

Kosten
€ 2.975 voor leden van AWVN en VNO-NCW / MKB-Nederland. € 3.975 voor niet-leden.
Een tweede deelnemer van dezelfde organisatie betaalt € 2.575 (leden) en € 3.575 (niet-leden).
Bedragen inclusief maaltijden, exclusief btw.

Meer weten? Wilt u meer weten over de inhoud van de leergang of op de hoogte worden gebracht zodra bekend is wanneer de leergang 2021 precies plaatsvindt?
Stuur dan een mail naar Frederique Zeemans (f.zeemans@awvn.nl) .