Home / AWVN-agenda / leergang / Leergang arbeidsvoorwaarden ‘De cao als strategisch wapen’
Het Bouwhuis, ZoetermeerHet Bouwhuis, Zoetermeer, dinsdag 11 februari 2020

Leergang arbeidsvoorwaarden ‘De cao als strategisch wapen’

Leergang arbeidsvoorwaarden, ‘De cao als strategisch wapen’, bestaande uit 12 modules (zes bijeenkomsten), ter voorbereiding op de cao-onderhandelingen in de verschillende bedrijfstakken. De leergang start op 11 februari 2020; laatste bijeenkomst: 26 mei 2020.

Pascal Corten, senior beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden bij Achmea, over deze leergang (editie 2018)
‘De leergang heeft mij een inhoudelijke verdieping op een aantal onderwerpen en kennisgebieden gegeven. De discussie met de vakdocenten uit wetenschap én praktijk en met de andere deelnemers, vakcollega’s uit diverse bedrijfstakken en posities, hebben daaraan bijgedragen.’

In twaalf sessies (in totaal zes bijeenkomsten) biedt de leergang verdieping in diverse (actuele) cao-thema’s en onderhandelingsstrategieën.
Iedere bijeenkomst bestaat uit een middag- en een avonddeel, met daartussen een maaltijd zodat u in de gelegenheid bent om met elkaar en met de gastdocenten van gedachten te wisselen.
De leergang biedt ook voldoende ruimte om praktijksituaties te bespreken.

AWVN organiseert deze leergang in nauwe samenwerking met het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en het Hugo Sinzheimer Instituut, beide gelieerd aan Universiteit van Amsterdam.

 

 • Programma leergang arbeidsvoorwaarden 2020

  Eerste bijeenkomst 11 februari
  Module 1 Waarom een cao? Laurens Harteveld, AWVN
  • de polder ontleed: doorwerkingsmodel en beleidscyclus
  • het cao-landschap in theorie en praktijk
  • actuele ontwikkelingen binnen cao’s

  Module 2 Juridisch kader van de cao Niels Jansen, UvA
  • ondernemings- en bedrijfstakcao
  • algemeen verbindendverklaring
  • representativiteit werkgevers/werknemers
  • werkingssfeer (zelfstandigen)
  • bindingsproblematiek: leden en niet-leden
  • incorporatie

   

  Tweede bijeenkomst 10 maart
  Module 1 Psychologie van coöperatie en conflict Maria Dijkstra, UvA
  • conflict en conflicthantering
  • sociale dilemma’s
  Module 2 Onderhandelingsstijlen Jan de Kramer, AWVN
  • onderhandelingsstijlen
  • insight-profielen

   

  Derde bijeenkomst 24 maart
  Module1 Strategische betekenis van het cao-instrument voor de uitzendbranche, Maurice Rojer, FME
  • betekenis cao voor het business model van uitzendondernemingen
  • cao als zelfregulerend instrument voor naleving en marktordening
  • cao als regulerend instrument voor de wetgever
  Module 2 Fiscale aspecten van cao’s, Jan de Graaf en Armand Lahaije, AWVN
  • leerrekening in de cao
  • RVU’s
  • pensioenen

   

  Vierde bijeenkomst 14 april
  Module 1
  Flexicurity als onderhandelingsstrategie, Ton Wilthagen, Tilburg University
  • flexibiliteit en zekerheid
  • management van sociale risico’s
  Module 2 Nasleep van een staking, Agnes Akkerman, Radboud University Nijmegen
  • sociale mechanismes na stakingen
  • gevolgen voor productiviteit en werksfeer

   

  Vijfde bijeenkomst 12 mei
  Module 1
  Nieuwe ontwikkelingen in het arbeidsrecht
  , Niels Jansen, UvA
  • platformeconomie
  • maatwerk: afwijkingsmogelijkheden, decentralisatie en dispensatie
  • afwijking driekwart dwingend recht
  • stakingsrecht en collectieve acties
  Module 2 Werk van de toekomst, Margreet Xavier, AWVN
  • digitalisering en de impact op werk
  • bonden en cao-afspraken over robotisering
  • grip op impact digitalisering: methoden en stappenplan
  • maken van een stappenplan

   

  Zesde bijeenkomst 26 mei
  Module 1 en 2 Business game Strato, Jan Cramer, AWVN
  • Strato wordt gespeeld in teams; spelers maken in een complexe (gesimuleerde maar realistische) omgeving deel uit van de cao-delegatie die onder grote tijdsdruk de cao-onderhandelingen moeten voorbereiden
  • uitreiking certificaten

 • Doelgroep leergang arbeidsvoorwaarden

  Iedereen die betrokken is bij het arbeidsvoorwaardenbeleid en de cao-onderhandelingen, zoals (toekomstige) cao-onderhandelaars en -delegatieleden, bestuurs- en directieleden en beleidsmedewerkers van brancheorganisaties.

 • Praktische informatie leergang arbeidsvoorwaarden 2020

  Kosten
  € 2.950 voor leden van AWVN en VNO-NCW/MKB-Nederland; € 3.950 voor niet-leden. Een tweede deelnemer van dezelfde organisatie betaalt € 2.550 (leden) en € 3.550 (niet-leden). Prijzen inclusief maaltijden, exclusief btw.

  Data en locatie
  Bijeenkomsten vinden plaats op 11 februari, 10 maart, 24 maart 14 april, 12 mei en 26 mei 2020 in Het Bouwhuis, Zilverstraat 69 in Zoetermeer.
  Elke bijeenkomst start om 14.30 uur en eindigt om 20.30 uur

  Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers meedoen.
  Aanmelden kan alleen voor de gehele leergang, niet voor afzonderlijke modules.

 • Inschrijven

  Dit formulier kunt u alleen invullen als u ingelogd bent. U kunt inloggen via deze link:
  Login

  Heeft u nog geen account voor deze website? U kunt via onderstaande link een (tijdelijk) account aanmaken.
  Registratie
  Na het voltooien van de registratie en nadat u opnieuw ingelogd bent dient u zich alsnog zelf in te schrijven voor dit evenement.