Home / AWVN-agenda / leergang / Leergang arbeidsvoorwaarden: de cao als strategisch wapen
Het Bouwhuis, ZoetermeerHet Bouwhuis, Zoetermeer, dinsdag 12 februari 2019

Leergang arbeidsvoorwaarden: de cao als strategisch wapen

Leergang arbeidsvoorwaarden, ‘De cao als strategisch wapen’, bestaande uit 12 modules (zes bijeenkomsten), ter voorbereiding op de cao-onderhandelingen in de verschillende bedrijfstakken. De leergang start op 12 februari 2019; laatste bijeenkomst: 28 mei 2019.

Pascal Corten, senior beleidsadviseur arbeidsvoorwaarden bij Achmea, over deze leergang
‘De leergang heeft mij een inhoudelijke verdieping op een aantal onderwerpen en kennisgebieden gegeven. De discussie met de vakdocenten uit wetenschap én praktijk en met de andere deelnemers, vakcollega’s uit diverse bedrijfstakken en posities, hebben daaraan bijgedragen.’

In twaalf sessies (in totaal zes bijeenkomsten) bereidt u zich optimaal voor op de cao-onderhandelingen voor de branche. Alle aspecten van collectieve arbeidsvoorwaardenvorming komen aan bod.
Elk van de zes bijeenkomsten bestaat uit een middag- en een avonddeel, met daartussen een maaltijd, zodat u in de gelegenheid bent om met elkaar en met de gastdocenten van gedachten te wisselen.
De leergang biedt ook voldoende ruimte om praktijksituaties te bespreken.

AWVN organiseert deze leergang in nauwe samenwerking met het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies en het Hugo Sinzheimer Instituut, beide gelieerd aan Universiteit van Amsterdam.

 • Programma leergang arbeidsvoorwaarden 2019

  Eerste bijeenkomst 12 februari
  Module 1 Waarom een cao? Laurens Harteveld, AWVN
  • het cao-landschap
  • actuele ontwikkelingen binnen cao’s
  • hr-trends
  Module 2 Juridisch kader van de cao Niels Jansen, UvA
  • ondernemings- en bedrijfstakcao
  • algemeen verbindendverklaring
  • representativiteit werkgevers/werknemers
  • werkingssfeer (zelfstandigen)
  • bindingsproblematiek: leden en niet-leden
  • incorporatie

  Tweede bijeenkomst 12 maart
  Module 1 Psychologie van coöperatie en conflict Maria Dijkstra, UvA
  • conflict en conflicthantering
  • sociale dilemma’s
  Module 2 Onderhandelingsstijlen Jan de Kramer, AWVN
  • onderhandelingsstijlen
  • insight-profielen

  Derde bijeenkomst 26 maart
  Module1 Harmoniseren en vernieuwen van arbeidsvoorwaarden Tertius Middeldorp, DSM
  • aanleiding, aanpak en resultaat
  • van negen cao’s naar één cao
  Module 2 Fiscale aspecten van cao’s Jan de Graaf en Armand Lahaije, AWVN
  • leerrekening in de cao
  • duurzame inzetbaarheidsbudgetten

  Vierde bijeenkomst 16 april
  Module 1 Nieuwe ontwikkelingen in het arbeidsrecht Niels Jansen, UvA
  • platformeconomie
  • maatwerk: afwijkingsmogelijkheden, decentralisatie en dispensatie
  • afwijking driekwart dwingend recht
  • stakingsrecht en collectieve acties
  Module 2 Nasleep van een staking Agnes Akkerman, Radboud Universiteit
  • sociale mechanismes na stakingen
  • gevolgen voor productiviteit en werksfeer

  Vijfde bijeenkomst 14 mei
  Module 1 Flexicurity als onderhandelingsstrategie Ton Wilthagen, Tilburg University
  • flexibiliteit en zekerheid
  • management van sociale risico’s
  Module 2 Modernisering pensioenen
  • ontwikkelingen en vernieuwing

  Zesde bijeenkomst 28 mei
  Module 1 Praktijkcasus
  Module 2 Actualiteit in de polder en vakbondsvertegenwoordiger en werkgevers Harry van de Kraats, AWVN en Piet Fortuin, CNV
  Terugblik leergang Niels Jansen, UvA

 • Doelgroep leergang arbeidsvoorwaarden

  Iedereen die betrokken is bij het arbeidsvoorwaardenbeleid en de cao-onderhandelingen, zoals (toekomstige) cao-onderhandelaars en -delegatieleden, bestuurs- en directieleden en beleidsmedewerkers van brancheorganisaties.

 • Praktische informatie leergang arbeidsvoorwaarden 2019

  Kosten
  € 2.900 voor leden van AWVN en VNO-NCW/MKB-Nederland; € 3.900 voor niet-leden. Een tweede deelnemer van dezelfde organisatie betaalt € 2.500 (leden) en € 3.500 (niet-leden). Prijzen inclusief maaltijden, exclusief btw.

  Data en locatie
  De bijeenkomsten vinden plaats op: 12 februari, 12 maart, 26 maart, 16 april, 14 mei, 28 mei 2019.

  Elke bijeenkomst start om 14.30 uur en eindigt om 20.30 uur, behalve de laatste bijeenkomst op 28 mei. Deze start om 13.30 uur en eindigt om 18.30 uur, na de maaltijd.

  Alle bijeenkomsten vinden plaats bij Het Bouwhuis, Zilverstraat 69 in Zoetermeer.

  Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers meedoen.
  Aanmelden kan alleen voor de gehele leergang, niet voor afzonderlijke modules.

 • Inschrijven

  Dit formulier kunt u alleen invullen als u ingelogd bent. U kunt inloggen via deze link:
  Login

  Heeft u nog geen account voor deze website? U kunt via onderstaande link een (tijdelijk) account aanmaken.
  Registratie
  Na het voltooien van de registratie en nadat u opnieuw ingelogd bent dient u zich alsnog zelf in te schrijven voor dit evenement.