Home / AWVN-agenda / cursus / Basiscursus medezeggenschapsrecht
Van der Valk Hotel, HoutenVan der Valk Hotel, Houten, donderdag 05 april 2018

Basiscursus medezeggenschapsrecht

Centrale vraag tijdens deze eendaagse cursus: wanneer en hoe dient u de ondernemingsraad te raadplegen of te informeren?

Medezeggenschap geeft medewerkers een (indirecte) mogelijkheid om met hun werkgever te spreken over voor hen relevante thema’s. Meestal wordt dit overleg met de medewerkers via de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging gezien als nuttig, zeker als het gaat om het verkrijgen van draagvlak voor het nemen van bepaalde beslissingen. Tegelijkertijd worstelen werkgevers met de vraag hoe zij het overleg beter vorm kunnen geven en hoe zij eventuele knelpunten kunnen oplossen. Daarnaast leven er misverstanden over wanneer er bijvoorbeeld advies en instemming moet worden gevraagd en over de tijd en kosten die het werk van de ondernemingsraad vragen.

Deze cursus is al jaren een ‘bestseller’ binnen AWVN en is recent beoordeeld met een 8.5!

Voor u als bestuurder of HR-verantwoordelijke is het van groot belang te weten wanneer en op welke wijze u het medezeggenschapsorgaan binnen uw organisatie informeert en/of raadpleegt en wanneer dit vrijwillig is of verplicht én welke eisen er dan aan u worden gesteld.

Tijdens deze dagcursus lichten één of meerdere advocaten arbeidsrecht van AWVN niet alleen de wettelijke regels toe, maar besteden zij ook veel aandacht aan de toepassing van de regels in de praktijk én aan de arbeidsverhoudingen binnen de onderneming.
Als u nog geen ondernemingsraad heeft, maar wel van plan bent deze op te richten, besteden wij ook daaraan desgewenst aandacht.

De cursus kent een interactief karakter, wat wil zeggen dat de AWVN-advocaten onder andere gebruikmaken van praktijkcasus én dat u zelf ook vragen kunt stellen en uw eigen casus kunt inbrengen.

Deelnemersprofiel
Bestuurders en HR-verantwoordelijken die regelmatig in contact zijn met de medezeggenschap in hun organisatie of een OR willen gaan oprichten.

Onderwerpen
• Het belang van medezeggenschap
• Arbeidsverhoudingen
• Verdeling bevoegdheden vakbonden en medezeggenschap
• Het advies- en instemmingsrecht van de OR
• Overige rechten en bevoegdheden van de OR, zoals het recht op overleg, initiatief en informatie
• OR-faciliteiten, tijdsbesteding en kosten van de OR (en commissies)
• Geschillenbeslechting
• Verhouding centrale- of groepsondernemingsraden en ‘gewone’ ondernemingsraden
• Overige thema’s

Na afloop van deze cursus weet u wat de belangrijkste bepalingen zijn uit de Wet op de Ondernemingsraden en heeft u handvatten voor het omgaan met medezeggenschap binnen uw organisatie, zowel in juridisch opzicht als praktisch.

Basiscursus medezeggenschapsrecht
5 april 2018, 9.30 – 16.30 uur; ontvangst vanaf 9.00 uur. De lunch is inbegrepen.
Staat open voor zowel leden als niet-leden.
Kosten  € 750 (AWVN-leden), € 950 (niet-leden). Prijs per persoon, excl. btw.