Hotel Van der Valk, HoutenHotel Van der Valk, Houten, dinsdag 30 november 2021

Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties

Als u de voorbereiding op een reorganisatie wilt optimaliseren en uw kennis over reorganiseren up-to-date wilt houden, volg dan de eendaagse cursus Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties. De bijeenkomst gaat in op het proces, de mogelijkheden en de wettelijke verplichtingen. Zo kunt u het geleerde direct in de praktijk brengen.

Deze training wordt door eerdere deelnemers gewaardeerd met een 8,8.

‘Je wordt in een kort tijdsbestek bijgepraat, krijgt van deskundigen met de nodige ervaring tips, trucs en uitleg over de wet- en regelgeving. Ook het delen van ervaringen en de vragen die worden gesteld, zijn bruikbaar voor de eigen praktijk’.
Jan Bolhuis,
British American Tobacco Niemeyer B.V., deelnemer aan een eerdere editie

Een reorganisatie is voor zowel directie, management en werknemers als hun vertegenwoordigers een complexe, delicate aangelegenheid. Het succes van een reorganisatie hangt grotendeels af van de inspanningen die de organisatie levert tijdens de voorbereidende fase en de mate waarin rekening wordt gehouden met de belangen van de betrokken partijen.

Bij een reorganisatie is specifieke wet- en regelgeving leidend. Het is van essentieel belang dat processen die leiden tot herplaatsing, omscholing, verhuizing of gedwongen ontslag van werknemers op een correcte manier worden gevolgd. Een goede voorbereiding is hierbij noodzakelijk en kost weliswaar tijd, maar dit betaalt zich terug in de uitvoeringsfase.

Alle relevante vragen die tijdens een reorganisatietraject kunnen spelen zullen aan de orde komen.
• Wat is de juiste procedure bij een reorganisatie?
• Zijn er alternatieven om een organisatieverandering te realiseren?
• Welke regels moet je volgen bij collectief ontslag?
• Wat is de rol van de OR en/of vakbond? Ben ik verplicht om een sociaal plan te sluiten?
• Wat als ik met de vakbonden geen overeenstemming kan bereiken over het sociaal plan?
• Hoe bepaal ik de juiste peildatum en waarom is dit belangrijk?
• Hoe wordt bepaald wie boventallig wordt?
• Mag ik deeltijdontslag toepassen?
• Wanneer zijn functies onderling uitwisselbaar?
• Hoe ga ik om met (belangrijk) gewijzigde functies?
• Mag ik zelf selecteren wie ik op een vacature wil plaatsen?
• Hoe ver moet ik gaan bij het herplaatsingsonderzoek?
• En wat mag ik doen als een zieke medewerker boventallig wordt?

In-company

Heeft u specifieke wensen of wilt u met uw hele team deze cursus volgen? AWVN verzorgt verschillende cursussen, waaronder deze cursus in-company. Voor u op maat, op uw eigen locatie en tegen een scherp tarief. Neem voor de mogelijkheden contact op met Frederique Zeemans (f.zeemans@awvn.nl).

Arbeidsrechtelijke aspecten van reorganisaties
Datum 30 november 2021, 9.30-16.30 uur; ontvangst vanaf 9.00 uur met koffie en lekkers.
Locatie Hotel Van der Valk, Houten
Kosten € 750 excl. btw per deelnemer voor AWVN-leden, € 950 excl. btw voor niet-leden.
Bij meer deelnemers van één organisatie krijgen de volgende inschrijvers € 50 korting.
Vragen?
Neem dan contact op met Frederique Zeemans (f.zeemans@awvn.nl).

 • Inschrijven

  Dit formulier kunt u alleen invullen als u ingelogd bent. U kunt inloggen via deze link:
  Login

  Heeft u nog geen account voor deze website? U kunt via onderstaande link een (tijdelijk) account aanmaken.
  Registratie
  Na het voltooien van de registratie en nadat u opnieuw ingelogd bent dient u zich alsnog zelf in te schrijven voor dit evenement.

0 reacties