Home / AWVN-agenda / congres / De kunst van het onderhandelen anno 2018
Amsterdam Art CenterAmsterdam Art Center, vrijdag 13 april 2018

De kunst van het onderhandelen anno 2018

Onderhandelen over collectieve arbeidsvoorwaarden: hoe doet u dat anno 2018, waar wilt u heen, wat zijn trends, wat komt eraan, hoe doen anderen het? Op 13 april kunt u hier alles over horen, delen en beleven. Een ontspannen, inspirerende vrijdagochtend!

De manier waarop over arbeidsvoorwaarden wordt onderhandeld is aan continue verandering onderhevig. De cao bestaat in Nederland al bijna 125 jaar. Op jaarbasis worden met werknemers en -vertegenwoordigers duizenden akkoorden gesloten over arbeidsvoorwaarden – in de vorm van een arbeidsvoorwaardenregeling of een cao. In 1978, veertig jaar geleden, introduceerde AWVN de win-win-onderhandelmethodiek van Harvard in het Nederlandse arbeidsvoorwaardenoverleg. Inmiddels is er veel veranderd in organisaties, bij vakbonden en de maatschappij. Volstaat de Harvard-methode nog? Aanleiding voor deze speciale conferentie voor werkgeversonderhandelaars over arbeidsvoorwaarden.

Tijdens deze conferentie staan we onder meer stil bij de volgende vragen:
• hoe wordt er anno 2018 over arbeidsvoorwaarden onderhandeld?
• wat zijn de trends en dominante ontwikkelingen in het arbeidsvoorwaardenoverleg?
• wat zijn de nieuwste onderhandeltheorieën en -tactieken?
• wat zijn ervaringen van andere werkgevers?
• hoe kunt u het draagvlak voor gemaakte afspraken verbeteren?
• hoe gaat u om met stakingsdreiging?

Doelgroep
Arbeidsvoorwaardelijke onderhandelaars van werkgevers.

Investering
Leden van AWVN betalen voor deze conferentie € 225 (excl. btw).

Resultaten
Aan het einde van de conferentie heeft u:
• inzicht in de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van onderhandelen over arbeidsvoorwaarden
• praktijkervaringen met andere werkgeversonderhandelaars gedeeld
• zich nader kunnen verdiepen in een aantal aspecten van dit vakgebied
• uw netwerk van onderhandelaars verder versterkt.

Programma (onder voorbehoud)

9.00 uur Inloop en ontvangst
9.30 uur Plenair programma met…
Harry van de Kraats
algemeen directeur AWVN, directeur sociale zaken VNO-NCW en voormalig HR-directeur bij o.m. TomTom en NS
Harry vertelt over zijn jarenlange ervaringen als onderhandelaar namens TomTom en NS over de nieuwe arbeidsvoorwaarden. Anderzijds vertelt hij over zijn ervaringen als directeur van AWVN en VNO-NCW over het overleg op centraal niveau.
Lars Doyer
manager adviesteam arbeidsverhoudingen AWVN en co-auteur van het boek ‘De kunst van het onderhandelen’
Lars gaat in op de actuele trends en ontwikkelingen bij het onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Wat zijn de majeure wijzigingen? Wat zijn geleerde lessen? Wat heeft 40 jaar Harvard in Nederland ons gebracht?
Reinout Scholte
adviseur arbeidsverhoudingen AWVN
De regie van deze ochtend is in handen van Reinout Scholte. Facilitator en ervaren onderhandeltrainer; nationaal en internationaal.
Vanaf
10.30 uur
Volg twee masterclasses
Masterclass creativiteit in onderhandelingen (start 10.30 en 11.50 uur)
door Willemien van Helden, adviseur arbeidsverhoudingen, en Jaap Withaar, adviseur arbeidsvoorwaarden
Tijdens deze masterclass ervaart u de verschillende mogelijkheden om de creativiteit in de onderhandelingen te versterken. Door het onderhandelproces te kantelen en te bezien als een creatief proces komt u tot andere oplossingen. Aan het einde van deze masterclass heeft u meer inzicht hoe u tot alternatieven kunt komen en kunt u deze alternatieven afwegen in relatie tot de onderhandelingen waar u zelf bij betrokken bent.
Masterclass psychologie van het proces voor alle stakeholders (start 10.30 en 11.50 uur)
door Jan de Kramer, adviseur arbeidsverhoudingen, en Marcel de Rooij, adviseur arbeidsvoorwaarden
Tijdens deze masterclass krijgt u vanuit een verdieping in de psychologie van onderhandelen over arbeidsvoorwaarden inzicht in en overzicht van de mogelijkheden om de verschillende stakeholders meer te betrekken bij de onderhandelingen. Dit past in de zoektocht naar betere afspraken mét meer draagvlak. Met concrete voorbeelden uit de praktijk.
Masterclass omgaan met complex internationaal krachtenveld in onderhandelingen (start alleen om 11.50 uur)
door Lars Doyer, manager adviesteam arbeidsverhoudingen, Tammo Delhaas, adviseur arbeidsvoorwaarden, en Alex Verheijden, adviseur arbeidsvoorwaarden
Deze masterclass gaat in op de toegenomen complexiteit door het steeds toenemende internationale karakter van Nederlandse organisaties. Hoe ga je om met het perspectief van een Angelsaksische of Chinese moeder op onderhandelen of vakbonden? Wat is de impact van de internationale verantwoordelijkheidsverdeling op de mandaatverkrijging of de risico’s van stakingen?  Met concrete voorbeelden uit de praktijk.
Masterclass escalatie in onderhandelingen (start alleen om 11.50 uur)
door Geesje Bos, adviseur arbeidsverhoudingen en Jan Mathies, adviseur juridische zaken
Deze masterclass gaat in op de verschillende mechanismes rond stakingen. Hoe werkt dat bij de vakbonden? Wat is daar de groepsdynamiek en welke impact heeft dat op de werkvloer tijdens en na afloop van de acties. Hoe houdt u regie op dat proces?
Geesje Bos vertelt uit eigen ervaring als coördinator en opleider van het topkader en adviseur kaderontwikkeling bij een vakbond.
Vanaf 13.00 uur Netwerklunch