19 juni 2024

Algemene Ledenvergadering 2024

De Algemene Ledenvergadering (ALV) 2024 van werkgeversvereniging AWVN vindt plaats op woensdag 19 juni van 16.45 tot 18.00 uur in de Malietoren, Den Haag.

Agenda
16.45 uur – Inloop
17.00 uur – Aanvang ALV
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen verslag ALV 21 juni 2023
3. Lidmaatschap – overzicht van de leden van AWVN
4. Organisatieontwikkelingen en actualiteiten
5. Financiën
6. Rondvraag
18.00 uur – Sluiting ALV

Aanmelden: stuur een e-mail naar Marlous Termote, m.termote@awvn.nl.

Deel dit artikel via: Deel dit artikel via Whatsapp Deel dit artikel via Twitter Deel dit artikel via Facebook Deel dit artikel via Linkedin Deel dit artikel via Mail
aanmelden